Najnowsze komentarze

  Zajęcia z receptury dla kierunku Zielarstwo. Nazwy łacińskie i ich skróty stosowane w recepturze. Część I.

  Wybrane skróty wg dra med. Jerzego Modrakowskiego (uzupełnione i poprawione):

  Recipe = Rp. – weź, receptura, recepta

  Postać surowca (pogrubione – w znaczeniu weź…):

  Rhizomatis = Rhiz. – kłączy

  Rhizoma – kłącze, l.mn. rhizomata – kłącza

  Radicis = Rad. – korzeni

  Radix – korzeń, l.mn. radices – korzenie

  Ligni = Lig. – drewna

  Lignum – drewno, l.mn. ligna

  Corticis = Cort. – kory

  Cortex – kora, l.mn. cortices

  Foliorum = Fol. – liści

  Folium – liść, l.mn. folia – liście

  Herbae = Herb. – ziela

  Herba – ziele, l.mn. herbae

  Seminis = Sem. – nasion

  Semen – nasienie, nasiono; l.mn. semina – nasiona

  Florum = Flor. – kwiatów

  Flos – kwiat, l.mn. flores – kwiaty

  Tuberum = Tub. – bulw

  Tuber – bulwa, l.mn. tubera – bulwy

  Resinae = Res. – żywicy

  Olei = Ol. – oleju, olejku

  Oleum – olej, l.mn. olea – oleje

  Inne surowce zielarskie:

  Anthodium – koszyczek, l.mn. anthodia – koszyczki

  Bacca – jagoda, l.mn. baccae – jagody

  Caput – główka (np. makówka) Caput Papaveris, l.mn.  capita – główki

  Corolla – korona, l.mn. corollae – korony

  Embryo – zarodek, l.mn. embryones – zarodki

  Exocarpium – naowocnia, l.mn. exocarpia – naowocnie

  Gemma – pączek, l.mn. gemmae – pączki

  Glandula – gruczoł, l.mn. glandulae – gruczoły

  Inflorescentia – kwiatostan, l.mn.  inflorescentiae – kwiatostany

  Nux – orzech, l.mn. nuces – orzechy

  Pericarpium – owocnia, l.mn. pericarpia – owocnie

  Petalum – płatek korony, l.mn. petala – płatki korony

  Spora – zarodnik, l.mn. sporae – zarodniki

  Stigma – znamię, l.mn. stigmae – znamiona

  Stipes – młody pęd, l.mn. stipites – młode pędy

  Strobilus – szyszka, l.mn.  strobili – szyszki

  Constituens i postać sporządzanego leku:

  Aqua = Aq. – woda

  Liquoris = Liq. – płyn

  Solutionis = Sol. – roztwór

  Decocti = Dec. Dct. – odwar

  Macerationis = Mac. – macerat

  Infusi = Inf. – napar

  Saturiationis = Sat. – nasycony

  Tincturae = Tct., Tinct., Tt. – nalewka

  Sirupi = Sir. – syrop

  Emulsionis = Emuls. – emulsja

  Extracti = Extr. – wyciąg, ekstrakt

  Pulveris = Pulv. – proszek

  Unguenti = Ungt., Ung. – maść

  Pastae = Past. – pasta

  Pastillos = Past. – pastylka

  Tabulettas – Tabl. – tabletka

  Capsulas gelatinosas cum = Caps. gel. c. – kapsułka żelatynowa

  Capsulae gelatinosae = caps. gelat. – kapsułki żelatynowe

  Capsulas amylaceas = Caps. amyl. – kapsułka skrobiowa, opłatek

  Capsulae amylaceae = caps. amyl. – opłatki skrobiowe

  Concisorum – arum = Conc., concisus, concise – pocięty, potnij

  Concentrati = Conct.

  Concentratus – stężony

  Concisus – pokrajany, pocięty

  Contusorum – arum = Cont.

  Contusus – potłuczony, rozgnieciony

  Compositorum – arum = Comp., cp.

  Compositus – złożony

  Compressus – prasowany

  Pulveratorum – arum = Pulv.

  Pulvis – proszek

  Pulveratus – sproszkowany

  Diluti = Dil.

  Dilutus – rozcieńczony

  Globuli vaginalis = glob. vagin. – globulki, gałki pochwowe (do pochwy)

  Guttae, guttas = Gtt, gutt. – krople, kropel

  Postać leku:

  Emplastrum = Empl. – plaster

  Emulsio = Emuls. – emulsja

  Extractum = Extr. – wyciąg, ekstrakt

  Guttae = Gtt. – krople

  Infusum = Inf. – napar

  Liquor = Liq. – płyn

  Linimentum = Linim. – mazidło

  Mixtura = Mixt. – mieszanina

  Oleum = Ol. – olej

  Pasta = Past. – pasta

  Pilula = Pil. i pigułka

  Pulvis = Pulv. – proszek

  Sirupus – Sir. – syrop

  Solutio = Sol. – roztwór

  Species = Spec. – ziółka, mieszanka ziołowa

  Suppositorium = Supp. – czopek

  Tabuletta = Tabl. – tabletka

  Tinctura = Tcr., Tra, t-ra, tinct. – nalewka

  Unguentum = Ung. – maść

  Przygotowanie leku:

  Coque ad remanentem colaturam = Cq. ad rem. col.

  Coque cum = Coq.c.

  Coque, coquatur = coq., coqu. – gotuj

  Infunde = Inf.

  Macera = Mac.

  Cola = Col.

  Filtra = Filtr.

  Consperige = Consp.

  Określenie czasu:

  per horas = P.h.

  Coque et macera per horas = coq. et. mac. p. hor. – gotuj i maceruj przez godzinę

  Deinde adde = D. adde

  Colatura adde = Col. adde.

  Sub finem coctionis = S.f.coct. – w końcu gotowania

  Sub finem – w końcu

  Post refrigerationem = p.refr.

  Określenie ilości:

  D.t.d. = da tales doses – daj takich dawek

  Guttam I = Gtt. I

  Guttas II = Gtt II

  Ana = aa

  Quantum satis = Q.s. – wiele trzeba (dosyć)

  Quantum sufficit = Q.s. – wiele wystarcza

  Numero = Nr, No. – liczba, ilość

  Subscriptio:

  Misce = M.

  Fiat, fiant = F.

  Misce fiat pulvis = M.f.p.

  Misce fiannt pilulae = M. f. pil.

  Misce fiant suppositorium = M. f. supp.

  Fiat lege artis = F. l. a.

  Massae pilularum = Massae pil.

  Divide in partes aequales = Div. in p. aeq.

  Da = D.

  Tales doses = Tal. dos.

  Dentur tales doses = D. t. d.

  Da tales doses = D. tal. dos.

  Ad scatulam = Ad. scat.

  Ad chartam ceratam = Ad. chart. cer.

  Ad usum int. – do użytku wewnętrznego, do wewnątrz

  Ad usum ext. – do użytku zewnętrznego, zewnętrznie

  Ad usum proprium – do użytku własnego

  In vitro = In vitr.

  Signa = S.

  Misce, detur, signetur – m.d.s.

  M.D.S. – misce, da, signa – zmieszaj, wydaj, oznacz

  M.f. – misce, fiat – zmieszaj, niech zostanie zrobiony

  D., d. – da, detur – daj

  aa, ana – ana partes aequales – po, w równych częściach

  ad, in – do, w

  aut simil = aut similia – lub podobne, lub odpowiednik

  Charta = chart. – papier, torebka papierowa

  c. = cum – z

  c.pip. – cum pipetta – z zakraplaczem

  cito!, statim! – prędko!, natychmiast!

  Divide in partes = Div. in. part. – podziel na równe części,

  (dos.) aeq. = (doses) aequlaes – dawki (podziel na równe dawki)

  Dragettae = drag. – drażetki

  Sposób podania:

  Per os – doustnie

  Per vaginum – do pochwy

  Per rectum – do odbytu

  Injectio = Inj. – wstrzyknięcie

  Intramuscularis injectio = i.m. – wstrzyknięcie domięśniowe

  Intravenosum injectio = i.v. – wstrzyknięcie dożylne

  Injectio subcutaneae = inj.s.c. – wstrzyknięcie podskórne

  Comments are closed.