Najnowsze komentarze

  Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Polskie zioła w medycynie i tradycji kulturowej. Konferencja naukowa 15-16 września 2022 roku

  Rektor
  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
  Rektor
  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  oraz
  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów
  zapraszają na

  VIII konferencję z cyklu
  „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
  Polskie zioła w medycynie i tradycji kulturowej
  15-16 września 2022 roku, Krosno

  Komunikat I

  Tegoroczną konferencję pragniemy poświęcić krajowym roślinom zielarskim, które reprezentują ogromny potencjał leczniczy, prozdrowotny i odżywczy. W Polsce występuje około 3425 gatunków roślin, w tym 2405 okrytonasiennych, 10 nagonasiennych, 75 paprotników i 935 mszaków. 445 gatunków roślin jest trwale zadomowionych. Stanowią one prawdziwą skarbnicę substancji biologicznie czynnych oraz surowców dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, paszowego, kosmetycznego, chemicznego, włókienniczego, barwierskiego, gorzelniczego, winiarskiego, budowlanego i in. Większość z nich jest słabo zbadanych. 1278 gatunków roślin było stosowanych w medycynie ludowej i (lub) oficjalnej występujących w naszym kraju. Z tego około 340 gatunków wykazuje działanie przeciwnowotworowe (w tradycyjnym użyciu lub potwierdzonych w literaturze naukowej). Historia wielu krajów nie raz już ukazała, że w razie kryzysów gospodarczych i wojen konieczne jest sięgnięcie po rodzime rośliny jako źródła cennych substancji leczniczych. W takich sytuacjach kuklik – Geum zastępował indonezyjskiego goździkowca Syzygium aromaticum, a kopytnik – Asarum stawał się alternatywą dla południowoamerykańskiej wymiotnicy Carapichea ipecacuanha. Europejski ostrokrzew kolczasty – Ilex aquifolium, czy iglica pospolita – Erodium cicutarium mogą zastąpić herbatę chińską Camellia sinensis oraz ostrokrzew paragwajski – Ilex paraguariensis, dzięki zawartości kofeiny. W okresach głodu ludzie byli zmuszeni do spożywania dzikich roślin, które dostarczały oleju, białka, witamin i soli mineralnych. Krajowe rośliny mogą zostać wykorzystane do opału, wypieku podpłomyków, produkcji włókien, alkoholu, używek, leków, czy materiałów budowlanych. Podczas konferencji chcemy przypomnieć i poszerzyć informacje na temat roślin występujących w polskiej florze i możliwościach ich wykorzystania w gospodarce człowieka.

  Tematyka konferencji

  Polskie zioła w medycynie ludowej
  Krajowe rośliny w farmakopeach dawnych i współczesnych
  Polskie rośliny w żywieniu człowieka i zwierząt
  Żywność funkcjonalna z roślin rodzimych
  Żywność nowa i suplementy diety z polskich ziół
  Polskie fitokosmetyki
  Fitoterapia dawna i współczesna
  Polskie leki ziołowe
  Chemia i właściwości olejków eterycznych z roślin krajowych
  Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych
  Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz
  Towaroznawstwo żywności prozdrowotnej, kosmetyków i roślin zielarskich
  Etnomedycyna, etnobotanika, etnofarmakologia
  Zielarstwo dawne i współczesne
  Materia medica (surowce mineralne oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), farmakognozja
  Botanika farmaceutyczna roślin krajowych
  Grzyby, glony i porosty w polskim zielarstwie i ziołolecznictwie
  Historia zielarstwa i ziołolecznictwa
  Polskie rośliny w wierzeniach, gusłach i zabobonach

  Komitet honorowy konferencji
  Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU (Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie)
  Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

  Komitet naukowy
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  Członkowie
  Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
  Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Prof. dr hab. Adam Kaznowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)
  Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  Dr hab. Katarzyna Paradowska, prof. KPU (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Prof. dr hab. Ewa Stachowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
  Prof. dr hab. Andrzej Szuba (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)
  Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
  Dr hab. Magdalena Twarużek, profesor Uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Prof. dr hab. Iwona Wawer (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)
  Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, profesor Uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
  Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
  Dr Józef Forgacz (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)
  O. dr Marcelin Pietryja (Herbarium Św. Franciszka)
  Dr Henryk Różański (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)

  Komitet organizacyjny
  Przewodniczący – dr Henryk Różański
  dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU
  dr inż. Jolanta Baran
  dr inż. Bernadetta Bienia
  mgr Lucyna Pojnar
  inż. Maciej Półchłopek
  mgr Iwona Wajs – sekretarz

  Miejsce konferencji
  Obrady konferencji będą odbywać się w Kampusie Politechnicznym przy ul. Dmochowskiego 12

  Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

  Zgłaszanie uczestnictwa do 15 sierpnia 2022 roku
  Platforma elektroniczna do zgłaszania uczestnictwa w konferencji
  Streszczenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku
  Pełne wersje artykułów należy przesyłać do 30 listopada 2022 roku

  Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.
  Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

  Opłaty
  · Uczestnicy regularni 400 zł
  · Studenci i doktoranci 200 zł
  · Członkowie PTZiF 300 zł
  · Reklama w wydawnictwie (B5) 2000 zł
  · Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł
  · Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł
  · Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

  Opłata konferencyjna obejmuje

  • uczestnictwo w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne – streszczenia
  • wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
  • bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

  Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
  Bank Pekao S.A.
  I O/Krosno
  39 1240 2311 1111 0010 5453 8749
  z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy
  lub
  „konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

  Sekretariat konferencji
  Instytut Zdrowia i Gospodarki KPU w Krośnie
  ul. Dmochowskiego 12
  38-400 Krosno
  tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25
  e-mail: zielarstwo2022@kpu.krosno.pl

  Adres do korespondencji
  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
  ul. Rynek 1
  38-400 Krosno
  tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25
  e-mail: zielarstwo2022@kpu.krosno.pl

  Comments are closed.