Reakcja Molisch’a i reakcja Fehling’a – cukry.

Ćwiczenie. Odczyn Molisch’a[1].

Do 1 ml roztworu cukru dodać 2 krople 5% alkoholowego roztworu alfa-naftolu i zamieszać. Następnie przechyliwszy probówkę wlać powoli po ściance 1 ml stężonego kwasu siarkowego, tak, aby na dnie probówki utworzyła się oddzielna warstwa (podwarstwianie probówki kwasem). Na granicy warstw powstaje czerwono-fiołkowy pierścień.

Utworzony z cukrów pod wpływem stężonego H2SO4 furfural lub hydroksymetylenofurfural kondensuje z alfa-naftolem do barwnej pochodnej. Odczyn ten dają wszystkie cukry proste i złożone, a nawet cukry połączone ze składnikami azotowymi.

Furfural i 5-hydroksymetylenofurfural kondensują z różnymi innymi fenolami, np. tymolem, floroglucyną, naftorezorcyną.

Reakcję opracował czeski chemik Hans Molisch (1856-1937).

hans_molisch
Hans Molisch (1856-1937)

Źródło ilustracji: http://www.ak-ansichtskarten.de


[1] Ostrowski W. (red.): Ćwiczenia z chemii ogólnej i fizjologicznej dla studentów medycyny. Akademia Medyczna w Krakowie. Kraków 1973; s. 266-271.

Ćwiczenie. Reakcja Fehling’a.

reakcja_fehlinga
Reakcja Fehlinga, fot. H. Rozanski LBPiE PWSZ Krosno

a) Roztwór siarczanu miedzi: rozpuścić 68,3 g CuSO4∙5H2O w 1 l wody; roztwór Fehlinga A.

b) Zasadowy roztwór winianu sodowo-potasowego: rozpuścić w wodzie 346 g winianu sodowo-potasowego NaKC4H4O6∙2H2O (sól Seignette, Seignette’s salt) i 100 g wodorotlenku sodowego i uzupełnić wodą do 1 l; roztwór Fehlinga B. Przed użyciem zmieszać roztwory A i B w równych objętościach.

W obecności sacharydu redukującego miedź redukuje się ze stopnia utlenienia +2 do stopnia utlenienia +1. Wytrąca się wówczas czerwonawy tlenek miedzi. Winian tworzy kompleksy z wodorotlenkiem miedzi, zapobiegając wytrącaniu się czarnego tlenku miedzi.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Cu(OH)2 + NaKC4H4O6∙2H2O → rozpuszczalny kompleks glukoza

2Cu(OH) – kompleks → Cu2O↓+ H2O

Reakcja pochodzi od nazwiska chemika niemieckiego Hermann von Fehling (1812-1855).

Hermann_fehling
Hermann von Fehling (1812-1855)
źródło ilustracji: http://en.wikipedia.org

 

Posłuchaj wykładu

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*

code