Najnowsze komentarze

  Towaroznawstwo zielarskie – zakres przedmiotu

  Towaroznawstwo surowców i produktów zielarskich jest działem towaroznawstwa obejmującym ogół wiadomości o towarach pochodzenia roślinnego, które mają znaczenie dla zielarstwa i fitoterapii oraz dietetyki prozdrowotnej i leczniczej. Zajmuje się podstawowymi danymi o surowcach i materiałach zielarskich, założeniach technologicznych procesów wytwarzania, możliwościami stosowania i eksploatacji towarów, własnościami i oceną użytkową wyrobów gotowych (w tym zagadnieniami jakości), […]

  Uprawiane i dziko rosnące rośliny hipoglikemiczne – obiecana prezentacja przedstawiona podczas wykładu na IV Sympozjum Zielarskim oraz II Targach Zielarskich i Fitoterapeutycznych zorganizowanych przez Polską Grupę Zielarską oraz Polską Izbę Zielarsko-Medyczną w dniach 28-29 września 2019 r., w Kielcach.

  Uprawiane i dziko rosnące rośliny hipoglikemiczne (Antidiabeticum, hypoglycemicum) – prezentacja: kliknij na obrazek, aby pobrać

  Zioła przeciwcukrzycowe i hipoglikemiczne

  Rośliny lecznicze „Przełomu Jasiołki” – prezentacja z wykładu wygłoszonego 24 sierpnia 2019 roku (sobota) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podczas Karpackich Klimatów

  Podczas wykładu obiecaliśmy Słuchaczom udostępnić prezentację z wykładu pt. ”Rośliny lecznicze „Przełomu Jasiołki”.

  Proszę kliknąć na link aby ściągnąć w postaci .pdf

  Konspekt prezentacji: Rośliny lecznicze „Przełomu Jasiołki” Henryk Różański & Dominik Wróbel Rezerwat „Przełom Jasiołki” • Utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1976 roku. • Powierzchnia rezerwatu: 121,32 ha. […]

  Wybrane pospolite rośliny jadalne i lecznicze południowego Podkarpacia

  W ramach imprezy naukowej Noc Biologów, wspólnie z dr n. biol. Dominikiem Wróblem wygłosiliśmy wykład “Pospolite rośliny jadalne i lecznicze południowego Podkarpacia”.

  Prezentacja (.pdf) dostępna pod linkiem: http://luskiewnik.strefa.pl/Dominik_wrobel_henryk_rozanski_jadalne_rosliny.pdf

  Konspekt prezentacji:

  Pospolite rośliny jadalne i lecznicze południowego Podkarpacia Dominik Wróbel & Henryk Różański Orlica pospolita – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Dennstaedtiaceae – rodzina paproci z […]

  Materiały dydaktyczne uzupełniające dla Studentów II roku Zielarstwa z zakresu Historii zielarstwa.

  Drodzy Studenci proszę o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami w postaci pliku pdf (ok. 270 slajdów).

  Proszę złożyć (do 31 stycznia 2019 r.) pracę pisemną na 1 wybrany temat:

  1. Wkład przynajmniej 3 wybranych uczonych w rozwój zielarstwa dowolnego okresu historycznego.

  2. Który uczony wywarł na Tobie największe wrażenie w zakresie rozwoju nauk biologicznych?

  […]

  Towaroznawstwo i technologia produkcji żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety, materiały do wykładów i ćwiczeń dla studentów II roku Towaroznawstwa.

  Szanowni i Drodzy Studenci zamieściłem materiały do ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Towaroznawstwo i technologia produkcji żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety:

  Część I

  Aby pobrać kliknij na link

  Część II

  Aby pobrać plik kliknij na link

  Część III

  Aby pobrać plik kliknij na link

  […]

  Pigułki – Pilulae.

  Pigułki – Pilulae to leki przeznaczone do użytku wewnętrznego (ad usum internum) w kształcie kuleczek. Obecnie w medycynie europejskiej rzadko stosowane z powodu utrudnień technologicznych. Nie nadają się do masowej produkcji wielkoprzemysłowej i dlatego zostały zastąpione drażetkami, kapsułkami i tabletkami. Dawniej szeroko stosowane i cenione. Rozpowszechnione są jednak nadal w medycynie wschodniej oraz w tradycyjnym […]

  Chromatografia cienkowarstwowa – Thin layer chromatography = TLC.

  TLC umożliwia analizę chromatograficzną na cienkiej warstwie adsorbentu, umieszczonej na płytce szklanej, metalowej lub z tworzywa sztucznego. Analizowana próbkę w postaci roztworu nanosi się (nakrapla) za pomocą mikrokapilarek w ilości kilku mikrolitrów lub mikrogramów (zatem jest to ilość mierzalna, np. dzięki podziałkom w kapilarach lub za pomocą pipet automatycznie odmierzających ilość roztworu) w pobliżu jeden […]

  Liść senesu – Folium Sennae.

  Liść senesu – Folium Sennae, Senna leaf, Sene (feuille de) Farmakopea Polska VIII.

  Definicja: wysuszone listki Cassia senna Linne (Cassia acutifolia Delile) – senesu aleksandryjskiego (chartumskiego) lub Cassia angustifolia Vahl (senes Tinnevelly) lub mieszanina obu gatunków.

  Wg FP VI z 2002 r.: listek parzystopierzastego liścia Cassia angustifolia Vahl varietas beta-Royleana Bischoff i Casssia senna L. […]

  Fructus Capsici – owoc pieprzowca rocznego, Paprika (Sapanischer Pfeffer), Piment Rouge, Red Pepper.

  Fructus Capsici – owoc pieprzowca, Paprika (Sapanischer Pfeffer), Piment Rouge, Red Pepper.

  Capsicum frutescens – fructus po wysuszeniu

  Fructus Capsici, klasa 1, bez kielicha, pochodzenie Hiszpania, H. Rozanski, Poznań 2008 r.

  Surowiec rozpatrzymy na podstawie wymogów i danych zamieszczonych w Farmakopei Polskiej III, IV, VIII, Farmakopei Europejskiej 6.1, 6.2, Farmakopei Szwajcarskiej VI i […]