Woski – materiały uzupełniające dla studentów z zakresu przedmiotów Receptura i Towaroznawstwo zielarskie.

Estry wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych nazywane są woskami. Woski, obok estrów, zawierają w składzie rozmaite węglowodory, ketony, aldehydy, etery, alkohole i kwasy organiczne. Do kwasów woskowych zaliczamy kwas laurynowy, palmitynowy, cerotynowy, melisynowy, montanowy. Alkoholami woskowymi są alkohol cetylowy, mirycylowy, cerotynowy, cerylowy, n-oktadecylowy, montanylowy. W przeciwieństwie do tłuszczów, woski nie są estrami glicerolu.

Zarówno wymienione […]

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Receptura dla studentów Zielarstwa. Przykładowe receptury wg Farmakopei Polskiej IV.

Rp. 1. Spiritus Ammonii anisatus, krople anyżowe

Oleum Anisi 2 części

Aethanolum 95% 40 cz.

Aqua 55 cz.

Ammonium chloratum 3 cz.

Talcum 2 cz.

Olejek anyżowy rozpuścić w etanolu i zmieszać z roztworem chlorku amonu w wodzie, dodać talku i pozostawić na 10 minut, od czasu do czasu wstrzącając. przesączyć przez suchy sączek i […]

Zajęcia z receptury dla kierunku Zielarstwo. Nazwy łacińskie i ich skróty stosowane w recepturze. Część I.

Wybrane skróty wg dra med. Jerzego Modrakowskiego (uzupełnione i poprawione):

Recipe = Rp. – weź, receptura, recepta

Postać surowca (pogrubione – w znaczeniu weź…):

Rhizomatis = Rhiz. – kłączy

Rhizoma – kłącze, l.mn. rhizomata – kłącza

Radicis = Rad. – korzeni

Radix – korzeń, l.mn. radices – korzenie

Ligni = Lig. – drewna

Lignum – […]

Towaroznawstwo zielarskie – materiały dla studentów Towaroznawstwa i Zielarstwa.

towaroznawstwo_zielarskie_rozanskiPobierz

Biochemia, fitochemia – materiały uzupełniające do wykładów z biochemii i towaroznawstwa zielarskiego.

cukrowce_rozanskiPobierz

Biochemia, towaroznawstwo zielarskie – alkaloidy, materiały uzupełniające.

Alkaloidy_wyklady_rozanskiPobierz

Absinthii Herba – ziele piołunu, Wermutkraut, Absinthe grande, Wormwood Wormwood, Absinthe.

Gatunek. Bylica piołun – Artemisia absinthium L., rodzina Compositae = Asteraceae.

Pochodzenie i występowanie: Europa Południowa i Środkowa, Północna Afryka. Pochodzi ze stanu naturalnego i z upraw. Tworzy odmiany.

Definicja: liście lub słabo ulistnione kwitnące wierzchołki pędów, ich mieszanina, wysuszone, całe lub pocięte.

Górne części pędów i liście zbiera się przed kwitnieniem, najlepiej krótko przed […]

Zmienność składu chemicznego surowców. Standaryzacja, surowce mianowane.

Charakterystyczną cechą surowców roślinnych jest zmienny skład chemiczny, zależny od warunków ekologicznych. Na skład ilościowy i jakościowy surowca pochodzącego z tego samego gatunku rośliny wpływa klimat (np. opady, nasłonecznienie, długość okresu wegetacji), gleba, stadium rozwojowe i czynniki genetyczne warunkujące istnienie ras chemicznych (chemotypów) w obrębie jednego gatunku. Jest to największy problem dla przemysłu, bowiem do […]

Surowce zielarskie

Preparaty ziołowe są produkowane ze składników pochodzenia roślinnego. Składniki te pozyskiwane są z różnych części roślin – surowców zielarskich. Składniki preparatów ziołowych mogą być mniej lub bardziej przetworzone. Niektóre produkty zawierają proste, pierwotne, mało przetworzone składniki, np. sproszkowany liść lub korzeń (wchodzą w skład tabletek, kapsułek; grubo rozdrobnione w skład mieszanek ziołowych – species). Inne […]

Przydatność farmakopei w towaroznawstwie zielarskim.

Towaroznawca musi znać pojęcie farmakopei i poznać metody badania jakości surowców oraz produktów zielarskich uwzględnionych przez farmakopeę. Metoda badania farmakopealna surowca lub produktu zawsze będzie ważniejsza od metody zakładowej lub indywidualnej. Jest ogólnie przyjęta i uznana, ma pewne podstawy prawne. Dotyczy to różnego rodzaju sporów (w tym sądowych), co do jakości i identyfikacji surowca lub […]