Najnowsze komentarze

  Ćwiczenia z biochemii.

  Studenci I roku Towaroznawstwa, biochemia – ćwiczenia (reakcje barwne dla aminokwasów i białek); PWSZ w Krośnie, marzec 2012 r.

  […]

  Biochemia – ćwiczenia.

  Studenci I roku Rolnictwa – ćwiczenia z biochemii aminokwasów.

  Biochemia – ćwiczenia.

  Studenci I roku Rolnictwa – ćwiczenia z biochemii aminokwasów.

  Towaroznawstwo surowców i produktów zielarskich.

  Studenci II roku Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie na ćwiczeniach; 16 marzec 2012 r.; badanie surowców zielarskich wg wymogów Farmakopei Polskiej i Farmakopei Szwajcarskiej.

  […]

  Mikrobiologia z parazytologią.

  Studenci I roku Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie na ćwiczeniach: badanie wody pobranej dopływu rzeki Badoń na obecność bakterii, sinic, pierwotniaków i glonów; 16 marzec 2012 r.

  […]

  Towaroznawstwo surowców i produktów zielarskich – ćwiczenia.

  Studenci II roku Towaroznawstwa na ćwiczeniach laboratoryjnych: Badanie jakości surowców zielarskich wg European Pharmacopoeia VI, Pharmacopoea Polonica III i VI  oraz Pharmacopoea Helvetica VI et X.

  […]