Reakcja aminokwasów z ninhydryną.

Reakcja ninhydrynowa.

Sposób przygotowania i przeprowadzenia reakcji. Do probówki wlać roztwór aminokwasu, np. 1-2%. Dla porównania można przygotować drugą probówkę z wodnym roztworem albuminy. Następnie do każdej z nich dodać roztwór ninhydryny, probówki przenieść do gorącej łaźni wodnej. Po kilku minutach wystąpi reakcja barwna (fioletowe zabarwienie). Prolina daje (wyjątkowo) żółte zabarwienie. Roztwór ninhydryny: 0,1-0,2 g […]

Reakcja biuretowa Piotrowskiego, Kocha i ksantoproteinowa.

Reakcja biuretowa Piotrowskiego.

Do probówki wlać roztwór wodny białka (np. albuminy). Proponuję przefiltrować przez sączek, aby roztwór był klarowny. Do 2 ml roztworu białka wlać 2 ml roztworu wodorotlenku sodu NaOH lub wodorotlenku potasu KOH o stężeniu 1 mol/decymetr sześcienny, doprowadzić do wrzenia. Do probówki nanieść delikatnie po ściance 1 ml 0,1% roztworu siarczanu sodu […]

Reakcja cystynowa i reakcja Millona

Reakcja Millona

Do probówki zawierającej 2 ml roztworu białka lub tyrozyny dodawać kroplami odczynnik Millona. Odczynnik Millona otrzymywany jest przez rozpuszczenie 100 gramów rtęci metalicznej w 140 mililitrach stężonego kwasu azotowego HNO3. Reakcji towarzyszy wydzielanie dużej ilości rudo zabarwionego gazu, dlatego odczynnik należy przygotowywać pod wyciągiem. Reakcja Millona jest charakterystyczna dla tyrozyny. Roztwór zabarwia się […]

Polisacharydy (wielocukry), ang. Polysaccharides, niem. Polysaccharide.

Cukry złożone – polisacharydy

Polisacharydy w wyniku hydrolizy enzymatycznej lub kwasowej rozpadają się do disacharydów i monosacharydów.

Polisacharydy zostały podzielone na dwie duże grupy:

(a) Homoglikany – zawierają w budowie jednakowe monosacharydy.

(b) Heteroglikany – zbudowane z różnych monosacharydów.

Polisacharydy są glikozydami, których cząsteczki utworzone są z setek lub tysięcy reszt węglowodanowych połączonych ze sobą […]

Skrobia – Amylum oraz jej pochodne.

Skrobia (C6H10O5)n, ang. Starch, fr. Amidon, niem. Stärke (krochmal, mączka, amylum) jest białym higroskopijnym proszkiem zbudowanym z dwóch polisacharydów: amylozy i amylopektyny. Innymi słowy skrobia to mieszanina amylozy i amylopektyny, przy czym stosunek ilościowy obu polisacharydów nadaje właściwości skrobi. W amylozie pierścienie piranozowe[1] glukozy są połączone wiązaniami glikozydowymi α-1,4[2] (podobnie jak w maltozie!), a długie, […]

Reakcja Tollensa, Nylandera, Barfoeda i pikrynowa – cukry.

Ćwiczenie. Próba Tollensa z floroglucyną na pentozy.

Do 1 ml roztworu pentozy dodać 2 ml stężonego HCl i 4 krople 2% roztworu (w etanolu) floroglucyny. Po podgrzaniu powstaje barwa wiśniowofioletowa. Heksozy dają zabarwienie żółte lub brązowe.[1]

Wskutek działania kwasu solnego na pentozy powstaje furfural, który wytwarza z floroglucyną połączenie barwy różowej→wiśniowej. Podobną reakcję uzyskamy z […]

Odczyn Benedicta – cukry.

Ćwiczenie. Odczyn Benedicta.

173 g cytrynianu sodu i 100 g węglanu sodu rozpuścić w 800 ml ciepłej wody, przesączyć i uzupełnić wodą do objętości 850 ml. Następnie w 100 ml rozpuścić 27 g siarczanu miedzi 5-wodnego. Oba roztwory wymieszać i dopełnić wodą do objętości 1 l[1].

W odczynie Benedicta miedź ulega redukcji ze stopnia utlenienia […]

Reakcja Molisch’a i reakcja Fehling’a – cukry.

Ćwiczenie. Odczyn Molisch’a[1].

Do 1 ml roztworu cukru dodać 2 krople 5% alkoholowego roztworu alfa-naftolu i zamieszać. Następnie przechyliwszy probówkę wlać powoli po ściance 1 ml stężonego kwasu siarkowego, tak, aby na dnie probówki utworzyła się oddzielna warstwa (podwarstwianie probówki kwasem). Na granicy warstw powstaje czerwono-fiołkowy pierścień.

Utworzony z cukrów pod wpływem stężonego H2SO4 furfural […]

Cukry – reakcje.

Reakcje ogólne

Redukujące działanie grup karbonylowych –C=O

Do wykrywania grupy aldehydowej, albo ketonowej wykorzystuje się odczynnik Fehlinga lub amoniakalny roztwór azotanu srebra.

Ćwiczenie. Reakcja Bial’a[1].

250 ml stężonego kwasu solnego zmieszać z 250 ml wody. W uzyskanym roztworze HCl rozpuścić 1 g orcynolu i dodać 20 kropli 10% roztworu chlorku […]

Cukrowce – wprowadzenie

Cukry (węglowodany[1], sacharydy; ang. carbohydrates, sugars, saccharides, niem. Kohlenhydrate) należą do związków karbonylowych, które zawierają kilka grup hydroksylowych (wodorotlenowych) –OH.

Grupa karbonylowa :C:O jest dwuwartościową grupą funkcyjną występującą w aldehydach R-CHO i ketonach R-CO-R. Powstaje przez utlenienie grup –CH2OH lub :CHOH. Cukry są to polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony. Należą do nich związki mało- i wielkocząsteczkowe, dobrze […]