Reakcja Molisch’a i reakcja Fehling’a – cukry.

Ćwiczenie. Odczyn Molisch’a[1].

Do 1 ml roztworu cukru dodać 2 krople 5% alkoholowego roztworu alfa-naftolu i zamieszać. Następnie przechyliwszy probówkę wlać powoli po ściance 1 ml stężonego kwasu siarkowego, tak, aby na dnie probówki utworzyła się oddzielna warstwa (podwarstwianie probówki kwasem). Na granicy warstw powstaje czerwono-fiołkowy pierścień.

Utworzony z cukrów pod wpływem stężonego H2SO4 furfural […]

Cukry – reakcje.

Reakcje ogólne

Redukujące działanie grup karbonylowych –C=O

Do wykrywania grupy aldehydowej, albo ketonowej wykorzystuje się odczynnik Fehlinga lub amoniakalny roztwór azotanu srebra.

Ćwiczenie. Reakcja Bial’a[1].

250 ml stężonego kwasu solnego zmieszać z 250 ml wody. W uzyskanym roztworze HCl rozpuścić 1 g orcynolu i dodać 20 kropli 10% roztworu chlorku […]

Cukrowce – wprowadzenie

Cukry (węglowodany[1], sacharydy; ang. carbohydrates, sugars, saccharides, niem. Kohlenhydrate) należą do związków karbonylowych, które zawierają kilka grup hydroksylowych (wodorotlenowych) –OH.

Grupa karbonylowa :C:O jest dwuwartościową grupą funkcyjną występującą w aldehydach R-CHO i ketonach R-CO-R. Powstaje przez utlenienie grup –CH2OH lub :CHOH. Cukry są to polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony. Należą do nich związki mało- i wielkocząsteczkowe, dobrze […]