Najnowsze komentarze

  Biochemia, fitochemia – materiały uzupełniające do wykładów z biochemii i towaroznawstwa zielarskiego.

  cukrowce_rozanskiPobierz

  Wstęp do biochemii – materiały uzupełniające do wykładów; entropia, hierarchia układów ożywionych. Struktura i funkcje wybranych organelli. Biomebrana – modele budowy.

  wstep_do_biochemiiPobierz

  Biochemia. Pojęcie homeostazy i teoria stresu – materiały dydaktyczne.

  stres_homeostaza_rozanskiPobierz

  Biochemia, towaroznawstwo zielarskie – alkaloidy, materiały uzupełniające.

  Alkaloidy_wyklady_rozanskiPobierz

  Biochemia – sterole – materiały dydaktyczne.

  Kliknij i pobierz

  Sterole_wykladyPobierz

  Otrzymywanie kompleksów mocznika z kwasami tłuszczowymi.

  Kwasy tłuszczowe tworzą z mocznikiem (urea) kompleksy w postaci charakterystycznych kryształów. Kompleksowe kryształy po podgrzaniu dysocjują. Temperatura zaniku kryształów jest charakterystyczna dla każdego kwasu tłuszczowego w kompleksie z mocznikiem. Właściwości te mogą być wykorzystane przy wyodrębnianiu i identyfikacji kwasów tłuszczowych.

  Kryształy najlepiej obserwować w mikroskopie (nanieść zawiesinę na szkiełko podstawowe i nakryć nakrywkowym).

  W […]

  Cukry – reakcje charakterystyczne, obejrzyj film dla przypomnienia.

  Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ Krosno; wybrane reakcje cukrów

  […]

  Dezaminacja oksydacyjna aminokwasów.

  Dezaminacja oksydacyjna aminokwasów polega na odwodorowaniu aminokwasów z udziałem enzymów flawoproteinowych, które są odbiorcą i przenośnikiem protonów i elektronów na tlen. Zachodzi w cytoplazmie, głownie komórek wątrobowych. Dzięki temu procesowi aminokwasy są utleniane bezpośrednio przez oksydazę aminokwasową. FMN (mononukleotyd flawinowy), będący koenzymem oksydazy aminokwasowej ulega redukcji do FMNH2 i ponownie utleniony cząsteczkowym O2. Toksyczny H2O2 […]

  Aminokwasy w profilaktyce i leczeniu chorób – prezentacja, materiały uzupełniające do wykładów z biochemii.

  Spis treści

  Aminokwasy w profilaktyce i leczeniu chorób

  Henryk Różański

  Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej

  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie

  Glicyna – kwas aminooctowy

  Alanina – kwas alfa-aminopropionowy

  Seryna – kwas alfa-amino-beta-hydroksypropionowy

  Treonina – kwas alfa-amino-beta-hydroksymasłowy

  Metionina – kwas alfa-amino-gamma-tiometylo-masłowy

  Cysteina

  Glutation, GSH, gamma-glutamylocysteinyloglicyna

  Tryptofan – kwas alfa-amino-beta(3-indolilo)-propionowy

  Serotonina – […]

  Chromatografia cienkowarstwowa – Thin layer chromatography = TLC.

  TLC umożliwia analizę chromatograficzną na cienkiej warstwie adsorbentu, umieszczonej na płytce szklanej, metalowej lub z tworzywa sztucznego. Analizowana próbkę w postaci roztworu nanosi się (nakrapla) za pomocą mikrokapilarek w ilości kilku mikrolitrów lub mikrogramów (zatem jest to ilość mierzalna, np. dzięki podziałkom w kapilarach lub za pomocą pipet automatycznie odmierzających ilość roztworu) w pobliżu jeden […]