Woski – materiały uzupełniające dla studentów z zakresu przedmiotów Receptura i Towaroznawstwo zielarskie.

Estry wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych nazywane są woskami. Woski, obok estrów, zawierają w składzie rozmaite węglowodory, ketony, aldehydy, etery, alkohole i kwasy organiczne. Do kwasów woskowych zaliczamy kwas laurynowy, palmitynowy, cerotynowy, melisynowy, montanowy. Alkoholami woskowymi są alkohol cetylowy, mirycylowy, cerotynowy, cerylowy, n-oktadecylowy, montanylowy. W przeciwieństwie do tłuszczów, woski nie są estrami glicerolu.

Zarówno wymienione […]

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Receptura dla studentów Zielarstwa. Przykładowe receptury wg Farmakopei Polskiej IV.

Rp. 1. Spiritus Ammonii anisatus, krople anyżowe

Oleum Anisi 2 części

Aethanolum 95% 40 cz.

Aqua 55 cz.

Ammonium chloratum 3 cz.

Talcum 2 cz.

Olejek anyżowy rozpuścić w etanolu i zmieszać z roztworem chlorku amonu w wodzie, dodać talku i pozostawić na 10 minut, od czasu do czasu wstrzącając. przesączyć przez suchy sączek i […]

Zajęcia z receptury dla kierunku Zielarstwo. Nazwy łacińskie i ich skróty stosowane w recepturze. Część I.

Wybrane skróty wg dra med. Jerzego Modrakowskiego (uzupełnione i poprawione):

Recipe = Rp. – weź, receptura, recepta

Postać surowca (pogrubione – w znaczeniu weź…):

Rhizomatis = Rhiz. – kłączy

Rhizoma – kłącze, l.mn. rhizomata – kłącza

Radicis = Rad. – korzeni

Radix – korzeń, l.mn. radices – korzenie

Ligni = Lig. – drewna

Lignum – […]

Towaroznawstwo zielarskie – materiały dla studentów Towaroznawstwa i Zielarstwa.

towaroznawstwo_zielarskie_rozanskiPobierz

Środki dezynfekcyjne z zakresu przedmiotu Receptura.

W związku z pandemią koronowirusa na ćwiczeniach z Receptury powinniśmy nauczyć się przygotowywać płyny dezynfekcyjne. Wzoruję się w tym momencie na publikacjach przedwojennych, własnych badaniach i doświadczeniach naukowców z okresu wielkiej pandemii wirusa grypy hiszpanki w latach 1918-1919 (wirus H1N1 typu A grypy, grypa hiszpanka zabiła w tym okresie wg różnych szacunków od 50 do […]

Biochemia, fitochemia – materiały uzupełniające do wykładów z biochemii i towaroznawstwa zielarskiego.

cukrowce_rozanskiPobierz

Wstęp do biochemii – materiały uzupełniające do wykładów; entropia, hierarchia układów ożywionych. Struktura i funkcje wybranych organelli. Biomebrana – modele budowy.

wstep_do_biochemiiPobierz

Biochemia. Pojęcie homeostazy i teoria stresu – materiały dydaktyczne.

stres_homeostaza_rozanskiPobierz

Biochemia, towaroznawstwo zielarskie – alkaloidy, materiały uzupełniające.

Alkaloidy_wyklady_rozanskiPobierz

Biochemia – sterole – materiały dydaktyczne.

Kliknij i pobierz

Sterole_wykladyPobierz