Najnowsze komentarze

  Chromatografia cienkowarstwowa – Thin layer chromatography = TLC.

  TLC umożliwia analizę chromatograficzną na cienkiej warstwie adsorbentu, umieszczonej na płytce szklanej, metalowej lub z tworzywa sztucznego. Analizowana próbkę w postaci roztworu nanosi się (nakrapla) za pomocą mikrokapilarek w ilości kilku mikrolitrów lub mikrogramów (zatem jest to ilość mierzalna, np. dzięki podziałkom w kapilarach lub za pomocą pipet automatycznie odmierzających ilość roztworu) w pobliżu jeden […]

  Liść senesu – Folium Sennae.

  Liść senesu – Folium Sennae, Senna leaf, Sene (feuille de) Farmakopea Polska VIII.

  Definicja: wysuszone listki Cassia senna Linne (Cassia acutifolia Delile) – senesu aleksandryjskiego (chartumskiego) lub Cassia angustifolia Vahl (senes Tinnevelly) lub mieszanina obu gatunków.

  Wg FP VI z 2002 r.: listek parzystopierzastego liścia Cassia angustifolia Vahl varietas beta-Royleana Bischoff i Casssia senna L. […]

  Krótkie wieści z Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ w Krośnie. Badania roślin fitoncydowych aspektu wiosennego.

  Zespół naukowy w składzie dr n. biol. Henryk Różański i dr inż. Janusz Kilar prowadzą wspólne badania na właściwościami przeciwgrzybiczymi i pierwotniakobójczymi wybranych roślin fitoncydowych aspektu wiosennego. Badania mają na celu określenie spektrum (antypierwotniakowego i fungistatycznego) działania ekstraktów z roślin fitoncydowych oraz wyodrębnionych frakcji związków przeciwdrobnoustrojowych. Celem jest ustalenie minimalnego stężenia wpływu przeciwdrobnoustrojowego poszczególnych frakcji […]

  Biochemia – ćwiczenia (kierunek Rolnictwo).

  Studenci Rolnictwa, ćwiczenia z biochemii, reakcje charakterystyczne dla aminokwasów i białek; kwiecień 2012 r.

  […]

  Fructus Capsici – owoc pieprzowca rocznego, Paprika (Sapanischer Pfeffer), Piment Rouge, Red Pepper.

  Fructus Capsici – owoc pieprzowca, Paprika (Sapanischer Pfeffer), Piment Rouge, Red Pepper.

  Capsicum frutescens – fructus po wysuszeniu

  Fructus Capsici, klasa 1, bez kielicha, pochodzenie Hiszpania, H. Rozanski, Poznań 2008 r.

  Surowiec rozpatrzymy na podstawie wymogów i danych zamieszczonych w Farmakopei Polskiej III, IV, VIII, Farmakopei Europejskiej 6.1, 6.2, Farmakopei Szwajcarskiej VI i […]

  Liczba jodowa. Reakcja Hübl’a i odczynnik Hübl’a (Hübl’s reagent).

  W 1884 r. dzięki badaniom Arthura von Hübl’a wprowadzono do określania cech chemicznych tłuszczów liczbę jodową. Liczba jodowa oznacza ilość części wagowych jodu, jaką może przyłączyć 100 części wagowych tłuszczu. Wielkość liczby jodowej zależy od ilości występujących w tłuszczu kwasów nienasyconych, np. kwasu oleinowego, arachidonowego.

  Arthur von Hübl 1853-1932

  Inaczej mówiąc liczba jodowa […]