Reakcja Molisch’a i reakcja Fehling’a – cukry.

Ćwiczenie. Odczyn Molisch’a[1].

Do 1 ml roztworu cukru dodać 2 krople 5% alkoholowego roztworu alfa-naftolu i zamieszać. Następnie przechyliwszy probówkę wlać powoli po ściance 1 ml stężonego kwasu siarkowego, tak, aby na dnie probówki utworzyła się oddzielna warstwa (podwarstwianie probówki kwasem). Na granicy warstw powstaje czerwono-fiołkowy pierścień.

Utworzony z cukrów pod wpływem stężonego H2SO4 furfural […]

Cukry – reakcje.

Reakcje ogólne

Redukujące działanie grup karbonylowych –C=O

Do wykrywania grupy aldehydowej, albo ketonowej wykorzystuje się odczynnik Fehlinga lub amoniakalny roztwór azotanu srebra.

Ćwiczenie. Reakcja Bial’a[1].

250 ml stężonego kwasu solnego zmieszać z 250 ml wody. W uzyskanym roztworze HCl rozpuścić 1 g orcynolu i dodać 20 kropli 10% roztworu chlorku […]

Cukrowce – wprowadzenie

Cukry (węglowodany[1], sacharydy; ang. carbohydrates, sugars, saccharides, niem. Kohlenhydrate) należą do związków karbonylowych, które zawierają kilka grup hydroksylowych (wodorotlenowych) –OH.

Grupa karbonylowa :C:O jest dwuwartościową grupą funkcyjną występującą w aldehydach R-CHO i ketonach R-CO-R. Powstaje przez utlenienie grup –CH2OH lub :CHOH. Cukry są to polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony. Należą do nich związki mało- i wielkocząsteczkowe, dobrze […]

Radix Gentianae – korzeń goryczki, Enzianwurzel, Racine de Gentianae, Gentian Root

Gatunek: goryczka żółta – Gentiana lutea L., Gentianaceae.

Surowiec powinien wykazywać wskaźnik goryczy nie niższy niż 10000.

Pochodzenie. Tereny górskie i podgórskie Południowej, Środkowej Europy i Azji Mniejszej. Najczęściej pochodzi z Włoch, Szwajcarii, Bułgarii, Turcji, Szwajcarii, Francji, krajów byłej Jugosławii.

Tożsamość. Podziemne organy: kłącze z korzeniami; kłącze w zarysie spłaszczone, barwy żółtobrunatnej lub brunatnej, poprzecznie […]

Anisi Fructus – owoc anyżu, Anis, Fruit d’Anis, Anissed.

Gatunek. Biedrzeniec anyż – Pimpinella anisum L., Umbelliferae = Apiaceae.

Pochodzenie: rejon Morza Śródziemnego, uprawiany w Hiszpanii, Turcji, Bułgarii, Rosji, ponadto w Europie Środkowej.

Owoc zbierany w okresie dojrzewania I wysuszony w cieniu, w przewiewie.

Surowiec powinien zawierać nie mniej niż 2% (v/m) olejku[1].

Tożsamość: dwurozłupnia, nierozpadnięta na rozłupki, odwrotnie gruszkowata, długości 2-5 mm, szerokości […]