Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – aktualizacja, program kursu – wersja ostateczna.

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie organizują kursy zawodowe dla zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Poniżej podajemy ulokowanie zawodu Zielarz-fitoterapeuta w klasyfikacji zawodów i specjalności

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

32         Średni personel do spraw zdrowia
321        Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211       Operatorzy aparatury medycznej
321101   Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102   Perfuzjonista
321103   Technik elektroradiolog
321104   Technik sterylizacji medycznej
321190   Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212       Technicy analityki medycznej
321201   Technik analityki medycznej
3213       Technicy farmaceutyczni
321301   Technik farmaceutyczny
3214       Technicy medyczni i dentystyczni
321401   Protetyk słuchu
321402   Technik dentystyczny
321403   Technik ortopeda
322        Dietetycy i żywieniowcy
3220       Dietetycy i żywieniowcy
322001   Dietetyk
322002   Technik żywienia i gospodarstwa domowego
323        Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230       Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001   Akupunkturzysta
323002   Bioenergoterapeuta
323003   Biomasażysta
323004   Chiropraktyk
323005   Homeopata
323006   Instruktor hipoterapii
323007   Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008   Muzykoterapeuta
323009   Naturopata
323010   Osteopata
323011   Refleksolog
323012   Zielarz-fitoterapeuta
323090   Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
324        Technicy weterynarii
3240       Technicy weterynarii
324001   Laborant weterynaryjny
324002   Technik weterynarii
325        Inny średni personel do spraw zdrowia
3251       Asystenci dentystyczni
325101   Asystentka stomatologiczna
325102   Higienistka stomatologiczna
3252       Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
325201   Terapeuta środowiskowy
3253       Optycy okularowi
325301   Optyk okularowy
325302   Technik optyk
3254       Technicy fizjoterapii i masażyści
325401   Technik fizjoterapii
325402   Technik masażysta
3255       Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
325501   Edukator ekologiczny
325502   Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503   Inspektor ochrony radiologicznej
325504   Inspektor ochrony środowiska
325505   Instruktor higieny
325506   Kontroler higieny mięsa
325507   Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508   Technik analizy i monitoringu środowiska
325509   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
325510   Technik dozymetrysta
325511   Technik ochrony środowiska
325512   Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513   Inspektor obrony cywilnej
325514   Inspektor sanitarny
325590   Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
3256       Ratownicy medyczni
325601   Ratownik medyczny
3259       Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
325901   Felczer
325902   Higienistka szkolna
325903   Instruktor terapii uzależnień
325904   Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905   Opiekunka dziecięca
325906   Ortoptystka
325907   Terapeuta zajęciowy
325908   Podolog
325990   Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Nazwa: Zielarz-fitoterapeuta

Kod zawodu: 323012

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

Organizowany kurs przygotuje do realizacji zadań w ramach zawodu Zielarz-fitoterapeuta. Niewątpliwie uczestnik takiego kursu  osiągnie kompetencje zawodowe. Zajęcia będą prowadzone przez znanych specjalistów. W ramach kursu odbędą się także warsztaty terenowe (w środowisku przyrodniczym) i ćwiczenia praktyczne w laboratorium.

Cały kurs obejmuje 400 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Odbywać się będzie w pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Koszt kursu 3500 zł.

Kurs będzie uruchomiony pod warunkiem zgromadzenia przynajmniej 30 osób.

Planowany I termin rozpoczęcia kursu: 23-24 maj 2015 roku

Na kurs może zapisać się każdy, kto posiada co najmniej wykształcenie średnie, bowiem zawód w klasyfikacji Zawodów i Specjalności ma nazwę Średni personel do spraw zdrowia.

Telefon kontaktowy (w godzinach 9:00-15:00): 13-43-755-80 (zapisy na listę). Liczba miejsc ograniczona z powodu konieczności zachowania należytego komfortu nauki i zajęć laboratoryjnych.

e-mail: ig@pwsz.krosno.pl

Wykaz zajęć i prowadzących w ramach kursu:

 

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia Wykład Zajęcia w terenie Prowadzący
Fitochemia roślin leczniczych i trujących   6   dr n. biol. Henryk Różański
Chemotaksonomia roślin leczniczych   6   dr n. biol. Henryk Różański
Etnobotanika   6   mgr Jolanta Miklar
Botanika farmaceutyczna 4 6   dr n. biol. Dominik Wróbel
Podstawy biochemii i fizjologii człowieka   6   dr Izabela Betlej
Materia medica. Materia medica wg Rembertus Dodonaeus. Materia medica wg dra G. Madaus’a 4 6   dr n. biol. Henryk Różański
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w farmakopeach dawnych i współczesnych   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych. Podstawy gleboznawstwa i nawożenia   8   dr inż. Marta Pisarek
Bromatologia. Dietetyka i diety specjalne. Zioła w dietetyce.   10   mgr inż. Danuta Sawicka
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w medycynie ajurwedyjskiej   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Surowce roślinne, mineralne i zwierzęce w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Podstawy enologii, browarnictwa i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. 4 4   dr inż. Janusz Kilar
Technika wybranych zabiegów medycznych. 6     dr med. Wacław Wulf
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych 6     dr n. med. Renata Rabiasz
Fitoterapia geriatryczna   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterpia pediatryczna   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia weterynaryjna   6   dr inż. Janusz Kilar
Aromaterapia 4 4   dr n. farm. Katarzyna Paradowska
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii 4 4   dr Łukasz Wojtyczek
Gemmoterapia 2 4 4 dr n. biol. Henryk Różański/dr n. biol. Dominik Wróbel
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha 2 4   dr inż. Janusz Kilar
Terapie oligokompleksami
dynamicznymi dr Gerharda Madausa;
Terapie solami dr Wilhelma Heinricha
Schüsslera
  6   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a   5   dr inż. Janusz Kilar
Praktyczne obliczenia w recepturze   5   mgr Joanna Anglart Różańska
Towaroznawstwo surowców i produktów ziołowych 4 5   dr n. biol. Henryk Różański
Chemia suplementów diety i leków ziołowych   8   prof. Iwona Wawer
Chemia kosmetyków. Towaroznawstwo surowców i produktów kosmetycznych 4 4   mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury kosmetycznej 5     mgr Aneta Mrozek
Podstawy receptury zielarskiej 5     mgr Aneta Mrozek
Przetwórstwo zielarskie. Technologia leku roślinnego.   6   dr n. farm. Dariusz Jałoza
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie   6   dr inż. Stanisław Zając
Podstawy fitosocjologii. Ekologia   4 6 dr n. biol. Dominik Wróbel
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie   8   mgr Barbara Jaworska- Łuczak
Toksykologia roślin i grzybów   5   dr inż. Janusz Kilar
Podstawy homeopatii. Surowce mineralne, roślinne i zwierzęce stosowane w homeopatii 4 6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Terapie ziołowe o. Grzegorza Sroki   8   lek. med. Krzysztof Błecha
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki 4 4   mgr Krzysztof Kamiński
Fitoterapia onkologiczna   4   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy fizjoterapii 8     dr Łukasz Wojtyczek
Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników badań. 4 6   dr Lucjan Langner
Podstawy patologii i patofizjologii   6   dr med. Wacław Wulf
Fitofarmakologia   6   prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk Sedlak
Zarys psychologii i psychiatrii.   6   mgr Katarzyna Kotowska
Fitoterapia w stomatologii i otolaryngologii   6   lek. Stom. Marcin Tatrzański
Fitoterapia w ginekologii   6   dr med. Wacław Wulf
Fitoterapia w medycynie internistycznej   6   dr med. Lucjan Langner
Fitoterapia w dermatologii i kosmetologii   6   mgr Aneta Mrozek
Fitoterapia w okulistyce   6   dr n. biol. Henryk Różański
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna 4 6   dr n. biol. Henryk Różański
Podstawy biologii. Mikrobiologia 4 4   dr Izabela Betlej
Podstawy chemii farmaceutycznej 4 4   mgr Grzegorz Domański
Surowce roślinne, zwierzęce i mineralne w medycynie sportowej   6   dr inż. Anna Pietrasz
Zioła Rosji   8   doc. Jana Diakonowa
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie     8 dr n. biol. Dominik Wróbel
Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta 2     o. dr Marcelin Pietryja
Metody badań surowców zielarskich 4     mgr Grzegorz Domański
Zarys medycyny klasztornej   8   o. dr Marcelin Pietryja
Fitomedycyna Szwajcarii, Austrii i Niemiec   6   dr n. biol. Henryk Różański
  92 290 18 400

Wykładowcy: dr n. med. Lucjan Langner, lek. stom. Marcin Tatrzański, o dr Marcelin Jan Pietryja, dr n. biol. Henryk Różański, prof. Iwona Wawer, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, mgr inż. Danuta Sawicka, mgr Krzysztof Kamiński, dr n. biol. Dominik Wróbel, dr n. farm. Katarzyna Paradowska, dr inż. Janusz Kilar, dr Izabela Betlej, mgr Aneta Mrozek, mgr Barbara Jaworska-Łuczak, mgr farm. Jolanta Miklar, lek. med. Krzysztof Błecha, dr med. Wacław Wulf,  doc. Jana Diakonowa, mgr Grzegorz Domański, dr farm. Dariusz Jałoza, dr Łukasz Wojtyczek, dr inż. Anna Pietrasz, dr inż. Stanisław Zając, mgr Katarzyna Kotowska.

Dla osób zamieszkałych w odległych miejscowościach oraz w razie zdarzeń przypadkowych przewidziano możliwość odbycia zajęć w ramach e-learningu. Maksymalną liczbę godzin w e-learningu określi kierownik kursu.

Absolwent otrzyma świadectwo odbycia kursu zawodowego.

 

image
Fragment rynku w Krośnie.

Zapraszam na II Międzynarodową konferencję pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”, 6-7 maj 2015 r. w Krośnie; komunikat I.

clip_image002 clip_image004 clip_image006

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

II Międzynarodową konferencję pt.
„Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Krosno

6-7 maj 2015

Cel konferencji:

Popularyzacja wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego oraz branżowego w zakresie fitoterapii, zielarstwa, kosmetyki, kosmetologii, dietetyki, bromatologii, toksykologii żywności, szeroko pojętych preparatów medycyny naturalnej i kosmetyków. Ważnym tematem konferencji będzie bezpieczeństwo stosowania i ocena jakości produktów i surowców spożywczych, kosmetycznych i zielarskich. Celem konferencji jest również analiza aktualnego stanu prawnego, związanego z wprowadzaniem do obrotu produktów zielarskich, żywności funkcjonalnej, żywności nowej, suplementów diety i kosmetyków.

Tematyka konferencji:

· Prozdrowotne działanie żywności

· Żywność funkcjonalna, w tym nutraceutyki

· Preparaty dla sportowców

· Żywność nowa

· Suplementy diety

· Kosmetyki, w tym kosmeceutyki i dermokosmetyki

· Preparaty ziołowe, w tym leki ziołowe

· Fitoterapia

· Aromaterapia

· Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych

· Przetwórstwo, technologie zielarskie i preparaty ziołowe dla przemysłu paszowego i weterynarii, fitoterapia weterynaryjna

· Bezpieczeństwo żywności, ziół i kosmetyków

· Towaroznawstwo żywności, kosmetyków i roślin zielarskich

Organizatorzy przewidują:

· Referaty plenarne

· Sesje referatowe w sekcjach tematycznych

· Sesje posterowe

· Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

mgr Barbara Jaworska Łuczak (Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Członkowie:

prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

prof. dr hab. Maria Ruda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański (kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Jolanta Baran (Zakład Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr Izabela Betlej (kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Małgorzata Górka (kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Anna Pietrasz

mgr Joanna Anglart-Różańska

mgr Lucyna Pojnar

mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

Zgłaszanie uczestnictwa do 03.04.2015 r.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnictwa i wysłać na adres Komitetu Organizacyjnego: konferencja2015@pwsz.krosno.pl

Pełne wersje artykułów lub streszczeń do 31.03.2015 r.

Termin wniesienia opłaty do 03.04.2015 r.

Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.

Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały konferencyjne. Pełne artykuły naukowe zostaną wydane jako monografia naukowa.

Prosimy o przestrzeganie terminu nadsyłania streszczeń i artykułów!

Opłaty

 • Uczestnicy regularni: 500 zł; osoba towarzysząca 350 zł
 • Członkowie PTZiF 400 zł
 • Studenci i doktoranci 300 zł
 • Reklama w wydawnictwie (B5) 1000 zł
 • Reklama w wydawnictwie (B6) 500 zł
 • Stoisko pokazowe 1000 zł
 • Reklama stojąca za stołem plenarnym 1000 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

Ø uczestnictwo w sesjach naukowych

Ø materiały konferencyjne

Ø wydawnictwo „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Ø obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

87 1240 4764 1111 0000 4866 3706

z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub

„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

e-mail: konferencja2015@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

e-mail: konferencja2015@pwsz.krosno.pl

Miejsce Konferencji: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

 

Pobierz komunikat i zgłoszenie na konferencję – kliknij na link: http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/Konferencja_Krosno2015_komunikat_I.pdf

image

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, 28 czerwiec 2014 r.; warsztaty zielarskie w terenie.

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, 28 czerwca (sobota) odbędzie się Walne zebranie.

Miejsce i godzina spotkania: Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12 (Krosno-Suchodół), godzina 9:00, Aula.

Zaplanowano również wykład szkoleniowy:

10:00-10:30 dr Izabela Betlej – "Kulinarne zastosowania roślin zielarskich – przywrotnik, chrzan, stokrotki … i inne"

Po wykładzie nastąpi wyjście na krótkie (ok. 3-godzinne)  Warsztaty terenowe, do Doliny Lubatówki (okolice Suchodołu i Głowienki). W czasie Warsztatów zielarskich pokażemy rośliny lecznicze i trujące, omówimy ich właściwości farmakologiczne, dawkowanie i zastosowanie.

Warsztaty terenowe zielarskie poprowadzą dr Henryk Różański i dr Dominik Wróbel.

Dojazd: http://mapa.targeo.pl/Dmochowskiego_Franciszka_12,19,21.7731803,49.6693000?l=41ed9f1733a2139b

Konferencja “Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów” – komunikat III.

image

Komunikat III

PROGRAM KONFERENCJI

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

KROSNO, 9-10 MAJA 2014 ROKU

Organizatorzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Współorganizatorzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów


Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

Piątek, 9 maja 2014 r.

8.45 – 12.45 Rejestracja uczestników.

9.00 – 9.45 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.

 • przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
 • przemówienie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz
 • przemówienie prezydenta miasta Krosna – mgr inż. Piotr Przytocki
 • przemówienie prezydenta miasta Wrocławia – dr Rafał Dutkiewicz
 • przemówienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego – mgr Cezary Przybylski
 • odczytanie adresów okolicznościowych skierowanych do uczestników konferencji – mgr Iwona Wajs

9.45 12.45 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: prof. dr hab. Aleksander Koll, rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu; prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

9.45 – 10.15 Wirusy onkogenne – prof. dr hab. Anna Goździcka – Józefiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

10.15 – 10.45 Naturalne związki polifenolowe jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, prof. dr hab. Iwona Wawer, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15-11.45 ……………. prof. ndzw. UM, dr hab. n. med. Rafał Matkowski, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

11.45 -12.15 Fitoestrogeny w profilaktyce nowotworów – dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, Śląski Uniwersytet Medyczny.

12.15 -12.45 Probiotyki w profilaktyce i leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego – prof. dr hab. Adam Kaznowski, dr hab. Sylwia Krzymińska, dr Ewa Szczuka, dr Edyta Konecka, mgr Lucyna Jabłońska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12.45 – 14.30 Przerwa obiadowa; obiad w restauracji Gąsior & Gąsior przy ulicy Bieszczadzkiej 82.

14.30 – 18.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: dr hab. n. med. Marek Bębenek, ordynator Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; prof. dr hab. Józef Ryżko, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie).

14.30 – 15.00 Bioaktywne substancje jaj w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. dr hab. Joanna Rymaszewska, prof. dr hab. Andrzej Szuba.

15.00 – 15.30 …………. prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

15.30 – 16.00Żywienie a nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego – prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak, dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Anna Zawadzka, Monika Całkosińska.

16.00 – 16.30Antynowotworowe właściwości roślin wchodzących w skład Franciszkańskiego Balsamu Jerozolimskiego – dr o. Marcelin Pietryja, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach.

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 17.30 Substancje rakotwórcze i mutagenne w żywności – prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Roman Kołacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

17.30 – 18.00 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji
dr hab. n. med. Danuta Zarzycka prof. ndzw. PWSZ w Krośnie, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie; prof. dr hab. med. Paweł Januszewicz, zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Kierownik Pracowni Medycyny Farmaceutycznej NIL w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie).

19.30 – 1.30 Uroczysty bankiet w restauracji Gąsior & Gąsior przy ulicy Bieszczadzkiej 82.

Sobota, 10 maja 2014 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół.

8.30 14.00 Wykłady i komunikaty (przewodniczą: dr n. med. Hanna Kachaniuk (Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyrektor Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie;
prof. dr hab. Roman Niżnikowski, kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

8.30 – 9.00 Rola diety w leczeniu nowotworów – dr inż. Katarzyna Trzeciak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

9.00 – 9.30 Badanie molekularnego mechanizmu indukcji enzymów II fazy przez roślinne związki – potencjalne czynniki chemoprewencyjne – dr hab. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

9.30 – 10.00 Potencjał przeciwnowotworowy wybranych substancji roślinnych – lek. med. Krzysztof Błecha, Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki w Żywcu.

10.00 10.30 Avilin” Balsam receptury prof.Szostakowskiego – nowoczesny opatrunek adhezyjny – mgr Agnieszka Kuźma, mgr farm. Tomasz Siemieniuch.

10.30 – 11.00 Rola wody w procesie wzrostu i obumierania komórek nowotworowych – dr Marek Doskocz, Dział Badawczo- Rozwojowy Stomadent, Beata Szynaka, Halina Car, Zdzisław Oszczęda.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.00 Aktywność fizyczna – najbardziej naturalna forma profilaktyki zdrowotnej, dr Łukasz Wojtyczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

12.00 – 12.30 Antyoksydanty w profilaktyce nowotworów – dr Izabela Betlej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.

 12.30 – 13.00 Wybrane oficjalne leki onkologiczne pochodzenia roślinnego – dr Henryk Różański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie.

13.30 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr med. Józef Forgacz, Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; prof. ndzw. UM, dr hab. n. med. Rafał Matkowski, II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

14.00 – 15.00 Obiad „szwedzki stół” w siedzibie uczelni przy ulicy Dmochowskiego 12.

POSTERY

Badanie preferencji konsumentów w zakresie spożywania tłuszczów wzbogaconych w stanole roślinne – mgr inż. Joanna Białek, prof. UEK dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz -Pietruszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Naturalne substancje prozdrowotne w profilaktyce i leczeniu żywieniowym chorych na nowotwory – dr Małgorzata Kostecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Ekstrakty roślinne jako wielofunkcyjne źródła antyoksydantów – dr Katarzyna Gaweł – Bęben, dr inż. Kamila Rybczyńska, dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, mgrTomasz Bujak, mgr Beata Antosiewicz, mgr Aleksandra Filipowicz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Ekstrakty roślinne jako innowacyjne, wielofunkcyjne surowce kosmetyczne – dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, dr Katarzyna Gaweł-Bęben, dr inż. Kamila Rybczyńska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zbiór ziół na stanowiskach naturalnych – mgr inż. Mirosław Więcek, Małgorzata Misielak, Agnieszka Klimek.

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas (Kierownik Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

Dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska, prof. ndzw. (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)

Dr hab. n. med. Danuta Zarzycka, prof. ndzw. PWSZ w Krośnie (Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr Izabela Betlej (Kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Hanna Kachaniuk (Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. farm. Katarzyna Paradowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Natalia Pawlas (Kierownik Pracowni Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)

Prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. med. Paweł Januszewicz (Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Kierownik Pracowni Medycyny Farmaceutycznej NIL w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Józef Ryżko (Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. farm. i n. med. Wiktor Stelmach (Centrum Medycyny Naturalnej "Nature and Medicine")

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Marek Bębenek (Ordynator Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

Dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr inż. Małgorzata Korzeniowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Joanna Anglart-Różańska (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Małgorzata Dziura (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Magdalena Kilar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Anna Pietrasz (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr Lucyna Pojnar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Janusz Kilar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr n. biol. Henryk Różański (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

konferencja2014@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

konferencja2014@pwsz.krosno.pl

Patronat nad konferencją

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

KROSNO, 9-10 MAJA 2014 ROKU

objęli

Marszałek Województwa Dolnośląskiego mgr Cezary Przybylski

clip_image007[7]

Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz

clip_image009[7]

Prezydent Krosna mgr inż. Piotr Przytocki

clip_image011[7]

„Porady na zdrowie”

clip_image013[7]

„Gazeta Codzienna Nowiny oraz portal nowiny24”

clip_image015[7]

„Lek w Polsce”

clip_image017[7]

„Postępy Fitoterapii”

clip_image019[7]
clip_image021[7]

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów – Komunikat II.

image

Organizatorzy konferencji Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów zapraszają do uczestnictwa doktorantów, dla których przewidziano zniżki opłaty konferencyjnej (300 zł).

Przedłużono czas zgłaszania publikacji i uczestnictwa na konferencję: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index/sid/624845/lang/pl

Otwarte zajęcia terenowe z zielarstwa, fitoterapii i botaniki na górze Piotruś 728 m n.p.m. 26 kwietnia 2014 roku.

26 kwietnia 2014 roku (sobota) odbędą się wykłady oraz szkolenie terenowe dla członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów.

Dla członków PTZiF – udział w warsztatach bezpłatny.

Zapraszamy również sympatyków i wszystkich zainteresowanych zielarstwem oraz fitoterapią.

Opłaty dla osób zainteresowanych, ale nie należących do Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów: 30 zł (wykłady, szkolenie+ognisko).

Formularz rejestracyjny dla uczestników (kliknij i wypełnij): http://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index/sid/577843/lang/pl

Z uwagi na wyczerpujące zajęcia terenowe Zarząd PTZiF postanowił przesunąć wykłady teoretyczne na godziny poranne.

Zajęcia terenowe na górze Piotruś odbędą się po wykładach, od godzin południowych do popołudnia.

– godzina 8:30 – wykłady szkoleniowe przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4 (okolice Rynku i Starówki Krośnieńskiej) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie:

8:30-9:30 dr n. leśnych Izabela Betlej, dr n. farm. Katarzyna Paradowska: Właściwości prozdrowotne olejów roślinnych. Zastosowanie olejów roślinnych w fitoterapii oraz kosmetyce.

9:45-10:45 dr n. biol. Henryk Różański, dr o. Marcelin Pietryja: Fitoterapia chorób układu krążenia.

11:30 – zbiórka na polu namiotowym Stasiane koło Tylawy  w Beskidzie Niskim: Pole namiotowe Stasiane w serwisie mapa-turystyczna.pl

11:45 – wyjście na górę Piotruś 728 m n.p.m. w celu poznania roślin leczniczych, sposobu ich zbioru, omówienia właściwości leczniczych roślin leczniczych z uwzględnieniem właściwości toksykologicznych roślin trujących. Zapoznanie się z ziołami wybranego fragmentu doliny (Przełomu) Jasiołki. Zakończenie wyprawy około 16:00.

Szkolenie na Górze Piotruś obejmuje:

– poznanie roślin aspektu wiosennego,

– omówienie składu chemicznego i właściwości farmakologicznych roślin aspektu wiosennego,

– przedstawienie informacji na temat przetwarzania, przygotowywania preparatów z napotkanych roślin oraz ich dawkowania

Od godz. ok. 16:00 ognisko i pieczenie kiełbasek na pobliskim polu namiotowym.

 

Odległość Stasiane od Krosna (Rynek) wynosi około 33 km.

Dojazd do miejsca zbiórki Stasiane we własnym zakresie.

wyprawa_na_gore_piotrus (31)_1120x800

wyprawa_na_gore_piotrus (24)_1120x800
Las na Górze Piotruś, Beskid Niski. 3 maj 2008 roku.

Zapraszamy na konferencję “Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”

clip_image002[5]clip_image002[3]

 

 

 

I Komunikat

Organizatorzy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Współorganizatorzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na konferencję

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

9 – 10 maja 2014 roku

Kampus Politechniczny PWSZ

Krosno, ul. Dmochowskiego 12

 

 

Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia preparatów pochodzenia naturalnego, diety i aktywności fizycznej w leczeniu oraz profilaktyce nowotworów. Zwrócenie uwagi na liczne czynniki kancerogenne oraz możliwości ochrony przed nimi.

 

Tematyka konferencji

· Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zastosowania w terapii i profilaktyce nowotworów substancji pochodzenia naturalnego.

· Podkreślenie znaczenia żywności funkcjonalnej w zapobieganiu chorób nowotworowych. Przydatność preparatów naturalnych w terapii wspomagającej leczenie nowotworów.

· Potencjalne właściwości onkostatyczne substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Interakcje i synergizm suplementów diety i leków ziołowych z chemioterapeutykami onkologicznymi.

· Czynniki ryzyka rozwoju chorób nowotworowych.

· Zachorowania na nowotwory złośliwe związane z infekcją.

· Możliwości zmniejszenia zachorowalności na nowotwory złośliwe.

· Badania in vivo i in vitro nad aktywnością przeciwnowotworową substancji naturalnych.

· Aspekty etyczne i prawne polecania preparatów i metod naturalnych o nieuregulowanym statusie
w leczeniu nowotworów.

· Preparaty naturalne i zabiegi przyrodolecznicze w pielęgniarstwie onkologicznym.

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas (Kierownik Katedry i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

Dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska, prof. ndzw. (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)

Dr hab. n. med. Danuta Zarzycka prof. ndzw. PWSZ w Krośnie (Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr Izabela Betlej (Kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

Dr n. med. Hanna Kachaniuk (Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Kierownik Zakładu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. farm. Katarzyna Paradowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Natalia Pawlas (Kierownik Pracowni Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)

Prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak (Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. med. Paweł Januszewicz (Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Kierownik Pracowni Medycyny Farmaceutycznej NIL w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Zastępca Dyrektora d/s naukowych Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. chem. Aleksander Koll (Rektor Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Oszmiański (Kierownik Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Józef Ryżko (Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. farm. i n. med. Wiktor Stelmach (Centrum Medycyny Naturalnej “Nature and Medicine”)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Prorektor ds. Nauki i Innowacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Dr hab. n. med. Marek Bębenek (Ordynator Chirurgii Onkologicznej I Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj, prof. URz (Kierownik Zakładu Botaniki i Biotechnologii Roślin Użytkowych Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. ndzw. UM (II Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)

Dr n. med. Józef Forgacz (Ordynator Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Dr o. Marcelin Pietryja (Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, Dyrektor Herbarium św. Franciszka)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

mgr Joanna Anglart-Różańska (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Halina Beń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr Małgorzata Dziura (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr inż. Magdalena Kilar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Małgorzata Korzeniowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

mgr inż. Anna Pietrasz (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

mgr Lucyna Pojnar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr n. med. Renata Rabiasz (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr inż. Janusz Kilar (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

dr n. biol. Henryk Różański (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs (PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie)

 


Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

 

Zgłaszanie uczestnictwa 31.03.2014 r.

Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy uczestnictwa dostępny na stronie:

https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index/sid/624845/lang/pl

Streszczenia 1-stronnicowe wg formatki dostępnej na stronie http://luskiewnik.strefa.pl/PTZiF/Formatka_konferencja_krosno2014.doc

do 15 marca 2014 r. (nadesłane streszczenia będą kwalifikowane i recenzowane).

Podczas konferencji odbędą się wykłady plenarne, krótkie komunikaty/doniesienia naukowe, zgłoszone wykłady pełne oraz sesja posterowa.

Termin wniesienia opłaty do 31.03.2014 r.

Opłaty

· Uczestnicy – 700 zł;

· Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej i Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów – 600 zł;

· Firmy – 2000 zł;

· Reklama w publikacji konferencyjnej – 1000 zł;

· Stoisko pokazowe – 1500 zł;

· Reklama stojąca za stołem plenarnym – 1000 zł.

Pełna opłata konferencyjna obejmuje:

· uczestnictwo w sesjach naukowych

· materiały konferencyjne

· obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A. I O/Krosno

87 1240 4764 1111 0000 4866 3706

z dopiskiem: „konferencja onkologiczna”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy

lub „konferencja onkologiczna”+ nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji:

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

konferencja2014@pwsz.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-25, 13-43-755-80

fax 13-43-755-81

konferencja2014@pwsz.krosno.pl

Towaroznawstwo i technologia produkcji żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety, materiały do wykładów i ćwiczeń dla studentów II roku Towaroznawstwa.

Szanowni i Drodzy Studenci zamieściłem materiały do ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Towaroznawstwo i technologia produkcji żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety:

Część I

image

 

Aby pobrać kliknij na link

 

Część II

image

Aby pobrać plik kliknij na link

 

Część III

dieta dla zdrowia

image

Aby pobrać plik kliknij na link

Studia podyplomowe “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie: harmonogram zajęć w semestrze zimowym.

Data realizacji zajęć

Przedmiot / Temat

Sala

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

28.09.2013

Towaroznawstwo zielarskie

wykład

Dm.

Aula 1

8.30-12.30

5

dr n. biol. Henryk Różański

28.09.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

wykład

Dm.

Aula 1

13.00-17.00

5

o. dr Marcelin Pietryja

29.09.2013

Pierwsza pomoc przedmedyczna

ćw.

KW

s.4

8.00-11.15

4

dr n. med. Renata Rabiasz

29.09.2013

Anatomia funkcjonalna człowieka

wykład

KW

s.4

11.30-13.45

3

dr Łukasz Wojtyczek

29.09.2013

Anatomia funkcjonalna człowieka

ćw.

KW

s.4

14.00-16.15

3

dr Łukasz Wojtyczek

12.10.2013

Towaroznawstwo kosmetyczne

wykład

Dm.

Aula 1

8.15-11.30

4

mgr Aneta Mrozek-Szetela

12.10.2013

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

wykład

Dm.

Aula 1

11.45-14.00

3

dr n. farm. Dariusz Jałoza

12.10.2013

Podstawy farmakognozji

wykład

Dm.

Aula 1

14.30-17.30

4

dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

13.10.2013

Podstawy farmakognozji

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-13.00

6

dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

13.10.2013

Towaroznawstwo kosmetyczne

wykład

Dm.

Aula 1

13.15-14.45

2

mgr Aneta Mrozek-Szetela

13.10.2013

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

wykład

Dm.

Aula 1

15.00-17.15

3

dr n. farm. Dariusz Jałoza

26.10.2013

Towaroznawstwo zielarskie

ćw grupa 1

Dm.

s.12

8.00-12.00

5

dr n. biol. Henryk Różański

26.10.2013

Towaroznawstwo zielarskie

ćw grupa 2

Dm.

s.12

12.30-16.30

5

dr n. biol. Henryk Różański

26.10.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

ćw grupa 2

Dm.

s. 27

8.00-12.00

5

o. dr Marcelin Pietryja

26.10.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

ćw grupa 1

Dm.

s. 27

12.30-16.30

5

o. dr Marcelin Pietryja

27.10.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-9.30

2

o. dr Marcelin Pietryja

27.10.2013

Botanika roślin kosmetycznych, zielarskich i dietetycznych z elementami etnobotaniki

ćw

Pierusza Wola

9.30 wyjazd z parkingu Dm.

6

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj

9.11.2013

Towaroznawstwo kosmetyczne

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-11.15

4

mgr Aneta Mrozek-Szetela

9.11.2013

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

wykład

Dm.

Aula 1

11.30-14.45

4

dr n. farm. Dariusz Jałoza

9.11.2013

Biochemia i fizjologia człowieka

wykład

Dm.

Aula 1

15.00-17.15

3

dr n. biol. Henryk Różański

10.11.2013

Towaroznawstwo zielarskie

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-12.30

5

dr n. biol. Henryk Różański

10.11.2013

Anatomia funkcjonalna człowieka

wykład

Dm.

Aula 1

13.00-17.00

5

dr Łukasz Wojtyczek

30.11.2013

Towaroznawstwo zielarskie

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-12.00

5

dr n. biol. Henryk Różański

30.11.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

wykład

Dm.

Aula 1

12.30-16.30

5

o. dr Marcelin Pietryja

1.12.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

ćw grupa 1

Dm

s. 27

8.00-12.00

5

o. dr Marcelin Pietryja

1.12.2013

Towaroznawstwo zielarskie

ćw. grupa 1

Dm.

s.12

12.30-16.30

5

dr n. biol. Henryk Różański

1.12.2013

Towaroznawstwo zielarskie

ćw. grupa 2

Dm.

s.12

8.00-12.00

5

dr n. biol. Henryk Różański

1.12.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

ćw grupa 2

Dm

s. 27

12.30-16.30

5

o. dr Marcelin Pietryja

14.12.2013

Anatomia funkcjonalna człowieka

wykład

Dm.

s.27

10.15-11.45

2

dr Łukasz Wojtyczek

14.12.2013

Anatomia funkcjonalna człowieka

ćw.

Dm.

s.27

12.00-13.30

2

dr Łukasz Wojtyczek

14.12.2013

Towaroznawstwo kosmetyczne

ćw. grupa 1 i 2

Dm.

s.27

14.00-18.00

5

mgr Aneta Mrozek-Szetela

15.12.2013

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

ćw grupa 1

Dm.

s.2

8.00-12.00

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

15.12.2013

Biochemia i fizjologia człowieka

ćw. grupa 2

Dm.

s.12

8.00-12.00

5

mgr inż. Anna Pietrasz

15.12.2013

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

ćw grupa 2

Dm.

s.2

12.30-16.30

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

14.12.2013

Biochemia i fizjologia człowieka

ćw. grupa 1

Dm.

s. 12

12.30-16.30

5

mgr inż. Anna Pietrasz

11.01.2014

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-10.15

3

o. dr Marcelin Pietryja

11.01.2014

Botanika roślin kosmetycznych, zielarskich i dietetycznych z elementami etnobotaniki

wykład

Dm.

Aula 1

10.30-14.30

5

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj

11.01.2014

Biochemia i fizjologia człowieka

wykład

Dm.

Aula 1

14.45-17.00

3

dr n. biol. Henryk Różański

12.01.2013

Podstawy farmakologii

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-10.15

3

dr med. Wacław Wulf

12.01.2013

Biochemia i fizjologia człowieka

wykład

Dm.

Aula 1

10.30-12.00

2

dr n. biol. Henryk Różański

12.01.2013

Botanika roślin kosmetycznych, zielarskich i dietetycznych z elementami etnobotaniki

wykład

Dm.

Aula 1

12.30-16.30

5

dr hab. n. biol. Łukasz Łuczaj

25.01.2014

Towaroznawstwo kosmetyczne

ćw grupa 1

Dm.

s.12

8.00-12.00

5

mgr Aneta Mrozek-Szetela

25.01.2014

Towaroznawstwo kosmetyczne

ćw grupa 2

Dm.

s.12

12.30-16.30

5

mgr Aneta Mrozek-Szetela

25.01.2014

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

ćw grupa 2

Dm.

s.2

8.00-12.00

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

25.01.2014

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

ćw grupa 1

Dm.

s.2

12.30-16.30

5

dr n. farm. Dariusz Jałoza

26.01.2014

Podstawy farmakologii

wykład

Dm.

Aula 1

8.00-10.15

3

dr med. Wacław Wulf

26.01.2014

Biochemia i fizjologia człowieka

wykład

Dm.

Aula 1

10.30-12.00

2

dr n. biol. Henryk Różański

26.01.2014

Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów kosmetycznych

wykład

Dm.

Aula 1

12.30-16.30

5

mgr Aneta Mrozek-Szetela

Symbol Dm. oznacza, że zajęcia odbywają się w Krośnie- Suchodole przy ul Dmochowskiego 12 – Zakład Towaroznawstwa; KW  – w Krośnie, przy Rynku, ul. Kazimierza Wielkiego 8, sala nr 4 (Zakład Pielęgniarstwa).

Program II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, 24 sierpnia 2013 r. w Krośnie.

Program II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów

Miejsce spotkania: ul. Kazimierza Wielkiego 4, Aula PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

9.00 – wydawanie legitymacji i pobieranie składek członkowskich

9.30 – 11.00 Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

2. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2012/2013

3. Sprawozdanie finansowe

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5. Wybór władz towarzystwa

6. Wybór komisji rewizyjnej

7. Zmiana statutu

8. Przyjęcie w poczet członków honorowych prof. dr hab. Grzegorza Przebindy – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz prof. dr hab. Romana Kołacza – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

9. Plan pracy na rok 2014

10. Dyskusja

11. Wolne wnioski

11.00-11.30 Przerwa na kawę

Wykłady plenarne 11.30-12.30

Miejsce spotkania: ul. Kazimierza Wielkiego 4, Aula PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

11.30 – 12.00 Wykład dr Henryka Różańskiego na temat: "Właściwości lecznicze wybranych drzew Polski"

12.00 – 12.30 Wykład dr Katarzyny Paradowskiej i dr Izabeli Betlej na temat: "Właściwości lecznicze i pielęgnacyjne wybranych olejów roślinnych"

12.30 – 14.20 Przerwa

14.20 – 14.30 Zbiórka na parkingu Campusu PWSZ w Suchodole, ul. Dmochowskiego 12, dojazd we własnym zakresie*

14.30 – ok. 17.00 Przejście z Suchodołu w kierunku Winnej Góry oraz warsztaty terenowe z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa

ok. 17.30 – 18.30 Powrót z Winnej Góry do Suchodołu.

ok. 18.30 – Zakończenie

*Uwaga!

Organizatorzy proszą o przygotowanie stosownego ubioru na wędrówkę pieszą w gęstej roślinności. Pożądane są długie spodnie, trekkingowe lub inne wygodne buty, a także w zależności od pogody nakrycia głowy, preparaty przeciw insektom i chroniące skórę przed słońcem lub peleryny przeciwdeszczowe, a także prowiant (napoje oraz ewentualnie żywność).