Towaroznawstwo

BIOCHEMIA

1. Cukry (węglowodany, sacharydy)

http://luskiewnik.strefa.pl/wyklady/biochemia_cukry.pdf

2. Energetyka reakcji biochemicznych

http://luskiewnik.strefa.pl/wyklady/biochemia_energetyka.pdf

3. Oddychanie wewnątrzkomórkowe

http://luskiewnik.strefa.pl/wyklady/biochemia_oddychanie.pdf

4. Związki cyjanogenne – materiały do ćwiczeń

http://luskiewnik.strefa.pl/wyklady/cyanogenic.pdf