Rolnictwo

BOTANIKA

rośliny GMO

1.Wybrane działy z botaniki ogólnej (budowa roślin)

http://luskiewnik.strefa.pl/wyklady/wstep_do_botaniki.pdf

BIOCHEMIA

1. Krótkie kompendium z funkcji biochemicznej witamin

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/vitaminum.html

2. Metabolizm tłuszczowców

http://luskiewnik.strefa.pl/biochemia/lipid.htm

3. Biopierwiastki – znaczenie w biochemii człowieka

http://rozanski.ch/biopierwiastki.html