Zagadnienia do powtórki na zajęcia dodatkowe z Anatomii, dla Studentów I roku Pielęgniarstwa.

1. Entropia a struktura i kompartmentacja organizmu.

2. Textus cartilagineus.

3. Textus osseus.

4. Textus adiposus.

5. Textus coniunctivus.

6. Peritoneum.

7.Pleura.

8. Sanguis.

9. Encephalon, cerebellum, medulla spinalis, cerebrum.

10. Integumentum commune. Mamma.

11.  Bulbus oculi; retina et retinol (Vitaminum A).

12. Glandulae sine ductibus.

13. Lien.

14. Cor.

15. Organa genitalia feminina et […]

Udział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w projekcie badawczo-rozwojowym Ovocura.

W dniach 6-7 grudnia 2012 roku odbyła się w Karpaczu konferencja “Innowacyjne rozwiązania w przygotowaniu preparatów biomedycznych i suplementów diety na bazie surowca jajczarskiego OVOCURA” Była to konferencja podsumowująca projekt badawczo-rozwojowy Ovocura, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ovocura to innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także […]

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z Anatomii dla Studentów Pielęgniarstwa. Organum acusticum, organum visus et glandula mammaria.

Narząd słuchu wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Kosteczki słuchowe – ossicula auditus:

Malleus – młoteczek

Incus – kowadełko

Stapes – sztrzemiączko

Narząd wzroku wg prof. Wojciecha Sawickiego, 1993 r., 2005 r.

 

Organum visus, oculus, ophthalmos – narząd wzroku wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Bulbus oculi

Cornea – rogówka

Iris […]