Anatomia – materiały uzupełniające do ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

Rysunek wg W. Sylwanowicz (red.), 1978 r.

Powierzchnia przeponowa wątroby – Facies diaphragmatica

Powierzchnia trzewna wątroby – Facies visceralis

Płaty wątroby – Lobi hepatis

Płat prawy – Lobus dexter

Płat lewy – Lobus sinister

Więzadło sierpowate – Ligamentum falciforme hepatis

Pęcherzyk żółciowy – Vesica fellea

Żyłą główna dolna – Vena cava inferior

Brzeg dolny […]

Vesica fellea – pęcherzyk żółciowy – materiały uzupełniające do wykładów i ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

Pęcherzyk żółciowy – vesica fellea leży w dole pęcherzyka żółciowego – fossa vesicae felleae  na powierzchni trzewnej wątroby – facies visceralis hepatis. Jest pokryty osłonką surowiczą – tunica serosa vesicae fellae, pod którą leży osłonka mięśniowa zbudowana z miocytów gładkich (o przebiegu skośnym i nieliczne o przebiegu podłużnym lub okrężnym). Włókna kolagenowe i sprężyste wypełniają […]

Systema digestorium – materiały uzupełniające do ćwiczeń z anatomii dla Studentów Pielęgniarstwa.

Na kolokwium obowiązują nazwy łacińskie następujących części:

 

Narządy pokarmowe – organa alimentaria

Trawienie – digestio

Przewód pokarmowy – tractus seu tubus alimentarius (tractus sive potius tubus digestorius)

Różnice między pojęciami Systema digestorium et tractus digestorius (alimentarius)

Jama ustna – cavum oris

Szpara ustna – rima oris

Wargi – labia

Policzki – buccae

Podniebienie – […]

Staw barkowo-obojczykowy – acromioclavicularis i staw ramienny – articulatio humeri – materiały uzupełniające do ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

 

Staw barkowo-obojczykowy – acromioclavicularis utworzony jest przez powierzchnie stawowe wyrostka barkowego łopatki i końca barkowego obojczyka, które są pokryte chrząstką włóknistą. Luźna torebka stawowa (capsula articularis) jest wzmocniona od góry więzadłem barkowo-obojczykowym Ligamentum acormioclaviculare.

Jest to staw kulisty, ale o małym zakresie ruchowym. Umożliwia unoszenie i obniżanie łopatki, wysuwanie łopatki ku przodowi i cofanie […]