Fitosterole (ang. phytosterols) – biochemia.

Sterole, dawniej steryny są to wielopierścieniowe alkohole hydroaromatyczne szeroko rozpowszechnione u zwierząt (zoosterole), roślin (fitosterole) i grzybów (mikosterole, fungisterole). Występują w stanie wolnym (jako estry, alkohole) lub związanym (glikozydy, alkaloidy, lipoproteiny).

Przy węglu C-3 posiadają grupę beta-hydroksylową oraz jedno lub kilka wiązań podwójnych w pierścieniu B i łańcuchu bocznym. Podwójne wiązanie jest zlokalizowane najczęściej […]

Towaroznawstwo surowców i produktów zielarskich–ćwiczenia, zasypki i pudry.

Studenci II roku Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie na ćwiczeniach “Towaroznawstwo surowców i produktów zielarskich”. Wytwarzanie zasypek na skórę: 1) ochronnej, pielęgnującej, przeciwzapalnej, pobudzającej regenerację naskórka; 2) przeciwpotowej, ściągającej, odwaniającej (dezodorującej).

H. Rozanski, LBPiE PWSZ, Krosno, maj 2012 r.

[…]

Biochemia – ćwiczenia – oznaczanie zawartości związków cyjanogennych w roślinach.

Biochemia – ćwiczenia, Studenci I roku Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie.

Oznaczanie związków cyjanogennych w wyciągach roślinnych metodą argentometryczną. H. Rozanski LBPiE PWSZ Krosno, maj 2012 r.

[…]

Wykład “Właściwości toksykologiczne wybranych składników kosmetyków”

18 maja 2012 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie przy ul. K. Wielkiego,  o godz. 12:00, podczas Juwenaliów wygłosiłem wykład pt.: “Właściwości toksykologiczne wybranych składników kosmetyków”. Wykład odbył się w auli przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Zamieszczam fragment tego wykładu dla Studentów, którzy byli zaangażowani  w inne imprezy Juwenaliów.

[…]

Towaroznawstwo zielarskie – zajęcia terenowe na Winnej Górze i w dolinie rzeki Badoń.

Zajęcia terenowe z przedmiotu Towaroznawstwo zielarskie. PWSZ Krosno; Winna Góra w dzielnicy Krosno-Suchodół, maj 2012 r.

Kwitnący głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna Jacq. (Rosaceae), Winna Góra, Krosno.

Widok z Winnej Góry na miasto Krosno.

[…]

Towaroznawstwo – ćwiczenia.

Studenci II roku Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie. Ćwiczenia – zajęcia z chromatografii cienkowarstwowej TLC. Studenci przygotowują wyciągi z surowców zawierających pochodne ksantyny. Jednocześnie sporządzają roztwory substancji wzorcowych: teofiliny, teobrominy i kofeiny. Maj 2012 roku.

[…]