Liczba jodowa. Reakcja Hübl’a i odczynnik Hübl’a (Hübl’s reagent).

W 1884 r. dzięki badaniom Arthura von Hübl’a wprowadzono do określania cech chemicznych tłuszczów liczbę jodową. Liczba jodowa oznacza ilość części wagowych jodu, jaką może przyłączyć 100 części wagowych tłuszczu. Wielkość liczby jodowej zależy od ilości występujących w tłuszczu kwasów nienasyconych, np. kwasu oleinowego, arachidonowego.

Arthur von Hübl 1853-1932

Inaczej mówiąc liczba […]