Aminokwasy w profilaktyce i leczeniu chorób – prezentacja, materiały uzupełniające do wykładów z biochemii.

Spis treści

Aminokwasy w profilaktyce i leczeniu chorób

Henryk Różański

Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie

Glicyna – kwas aminooctowy

Alanina – kwas alfa-aminopropionowy

Seryna – kwas alfa-amino-beta-hydroksypropionowy

Treonina – kwas alfa-amino-beta-hydroksymasłowy

Metionina – kwas alfa-amino-gamma-tiometylo-masłowy

Cysteina

Glutation, GSH, gamma-glutamylocysteinyloglicyna

Tryptofan – kwas alfa-amino-beta(3-indolilo)-propionowy

Serotonina – […]

Punkt izoelektryczny i punkt izojonowy.

Z tego względu, że aminokwasy posiadają wolną grupę aminową –NH2 i karboksylową –COOH wykazują charakter amfoteryczny. Są zdolne do dysocjacji jako kwasy i jako zasady, zależnie od odczynu środowiska. W roztworach kwaśnych aminokwasy przyłączają jony wodoru H+ (tworzą kationy). W roztworze zasadowym odszczepiają jony wodoru, tworząc aniony.

Cysteina zawiera w cząsteczce wolną grupę tiolową –SH, […]

Związki cyjanogenne – materiały do ćwiczeń do pobrania.

Materiały w postaci pliku pdf. są dostępne: kilknij żeby pobrać (download)

Fitosterole (ang. phytosterols) – biochemia.

Sterole, dawniej steryny są to wielopierścieniowe alkohole hydroaromatyczne szeroko rozpowszechnione u zwierząt (zoosterole), roślin (fitosterole) i grzybów (mikosterole, fungisterole). Występują w stanie wolnym (jako estry, alkohole) lub związanym (glikozydy, alkaloidy, lipoproteiny).

Przy węglu C-3 posiadają grupę beta-hydroksylową oraz jedno lub kilka wiązań podwójnych w pierścieniu B i łańcuchu bocznym. Podwójne wiązanie jest zlokalizowane najczęściej […]

Biochemia – ćwiczenia – oznaczanie zawartości związków cyjanogennych w roślinach.

Biochemia – ćwiczenia, Studenci I roku Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie.

Oznaczanie związków cyjanogennych w wyciągach roślinnych metodą argentometryczną. H. Rozanski LBPiE PWSZ Krosno, maj 2012 r.

[…]

Chromatografia cienkowarstwowa – Thin layer chromatography = TLC.

TLC umożliwia analizę chromatograficzną  na cienkiej warstwie adsorbentu, umieszczonej na płytce szklanej, metalowej lub z tworzywa sztucznego. Analizowana próbkę w postaci roztworu nanosi się (nakrapla) za pomocą mikrokapilarek w ilości kilku mikrolitrów lub mikrogramów (zatem jest to ilość mierzalna, np. dzięki podziałkom w kapilarach lub za pomocą pipet automatycznie odmierzających ilość roztworu) w pobliżu jeden […]

Biochemia – ćwiczenia (kierunek Rolnictwo).

Studenci Rolnictwa, ćwiczenia z biochemii, reakcje charakterystyczne dla aminokwasów i białek; kwiecień 2012 r.

 

[…]

Liczba jodowa. Reakcja Hübl’a i odczynnik Hübl’a (Hübl’s reagent).

W 1884 r. dzięki badaniom Arthura von Hübl’a wprowadzono do określania cech chemicznych tłuszczów liczbę jodową. Liczba jodowa oznacza ilość części wagowych jodu, jaką może przyłączyć 100 części wagowych tłuszczu. Wielkość liczby jodowej zależy od ilości występujących w tłuszczu kwasów nienasyconych, np. kwasu oleinowego, arachidonowego.

Arthur von Hübl 1853-1932

Inaczej mówiąc liczba […]

Otrzymywanie kompleksów mocznika z kwasami tłuszczowymi.

Kwasy tłuszczowe tworzą z mocznikiem (urea) kompleksy w postaci charakterystycznych kryształów. Kompleksowe kryształy po podgrzaniu dysocjują. Temperatura zaniku kryształów jest charakterystyczna dla każdego kwasu tłuszczowego w kompleksie z mocznikiem. Właściwości te mogą być wykorzystane przy wyodrębnianiu i identyfikacji kwasów tłuszczowych.

Kryształy najlepiej obserwować w mikroskopie (nanieść zawiesinę na szkiełko podstawowe i nakryć nakrywkowym). 

W […]

Ćwiczenia z biochemii.

Studenci I roku Towaroznawstwa, biochemia – ćwiczenia (reakcje barwne dla aminokwasów i białek); PWSZ w Krośnie, marzec 2012 r.

[…]