Zagadnienia do powtórki na zajęcia dodatkowe z Anatomii, dla Studentów I roku Pielęgniarstwa.

1. Entropia a struktura i kompartmentacja organizmu.

2. Textus cartilagineus.

3. Textus osseus.

4. Textus adiposus.

5. Textus coniunctivus.

6. Peritoneum.

7.Pleura.

8. Sanguis.

9. Encephalon, cerebellum, medulla spinalis, cerebrum.

10. Integumentum commune. Mamma.

11.  Bulbus oculi; retina et retinol (Vitaminum A).

12. Glandulae sine ductibus.

13. Lien.

14. Cor.

15. Organa genitalia feminina et […]

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z Anatomii dla Studentów Pielęgniarstwa. Organum acusticum, organum visus et glandula mammaria.

Narząd słuchu wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Kosteczki słuchowe – ossicula auditus:

Malleus – młoteczek

Incus – kowadełko

Stapes – sztrzemiączko

Narząd wzroku wg prof. Wojciecha Sawickiego, 1993 r., 2005 r.

 

Organum visus, oculus, ophthalmos – narząd wzroku wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Bulbus oculi

Cornea – rogówka

Iris […]

Anatomia – materiały uzupełniające do ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

Rysunek wg W. Sylwanowicz (red.), 1978 r.

Powierzchnia przeponowa wątroby – Facies diaphragmatica

Powierzchnia trzewna wątroby – Facies visceralis

Płaty wątroby – Lobi hepatis

Płat prawy – Lobus dexter

Płat lewy – Lobus sinister

Więzadło sierpowate – Ligamentum falciforme hepatis

Pęcherzyk żółciowy – Vesica fellea

Żyłą główna dolna – Vena cava inferior

Brzeg dolny […]

Vesica fellea – pęcherzyk żółciowy – materiały uzupełniające do wykładów i ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

Pęcherzyk żółciowy – vesica fellea leży w dole pęcherzyka żółciowego – fossa vesicae felleae  na powierzchni trzewnej wątroby – facies visceralis hepatis. Jest pokryty osłonką surowiczą – tunica serosa vesicae fellae, pod którą leży osłonka mięśniowa zbudowana z miocytów gładkich (o przebiegu skośnym i nieliczne o przebiegu podłużnym lub okrężnym). Włókna kolagenowe i sprężyste wypełniają […]

Systema digestorium – materiały uzupełniające do ćwiczeń z anatomii dla Studentów Pielęgniarstwa.

Na kolokwium obowiązują nazwy łacińskie następujących części:

 

Narządy pokarmowe – organa alimentaria

Trawienie – digestio

Przewód pokarmowy – tractus seu tubus alimentarius (tractus sive potius tubus digestorius)

Różnice między pojęciami Systema digestorium et tractus digestorius (alimentarius)

Jama ustna – cavum oris

Szpara ustna – rima oris

Wargi – labia

Policzki – buccae

Podniebienie – […]

Staw barkowo-obojczykowy – acromioclavicularis i staw ramienny – articulatio humeri – materiały uzupełniające do ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

 

Staw barkowo-obojczykowy – acromioclavicularis utworzony jest przez powierzchnie stawowe wyrostka barkowego łopatki i końca barkowego obojczyka, które są pokryte chrząstką włóknistą. Luźna torebka stawowa (capsula articularis) jest wzmocniona od góry więzadłem barkowo-obojczykowym Ligamentum acormioclaviculare.

Jest to staw kulisty, ale o małym zakresie ruchowym. Umożliwia unoszenie i obniżanie łopatki, wysuwanie łopatki ku przodowi i cofanie […]

Wprowadzenie do Anatomii – materiały dla Studentów Pielęgniarstwa.

Materiały do wykładów z Anatomii człowieka dla Studentów Pielęgniarstwa.

W celu pobrania pliku pdf kliknij na link