Materiały dydaktyczne uzupełniające dla Studentów II roku Zielarstwa z zakresu Historii zielarstwa.

Drodzy Studenci proszę o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami w postaci pliku pdf (ok. 270 slajdów).

Proszę złożyć (do 31 stycznia 2019 r.) pracę pisemną na 1 wybrany temat:

1. Wkład przynajmniej 3 wybranych uczonych w rozwój zielarstwa dowolnego okresu historycznego.

2. Który uczony wywarł na Tobie największe wrażenie w zakresie rozwoju nauk biologicznych?

[…]

Kurs zawodowy Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu 323012) organizowany przez Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie – aktualizacja, program kursu – wersja ostateczna.

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie organizują kursy zawodowe dla zawodu Zielarz-fitoterapeuta.

Poniżej podajemy ulokowanie zawodu Zielarz-fitoterapeuta w klasyfikacji zawodów i specjalności

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na […]

Zapraszam na II Międzynarodową konferencję pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”, 6-7 maj 2015 r. w Krośnie; komunikat I.

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na

II Międzynarodową konferencję pt. „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”

Krosno

6-7 maj 2015

Cel […]

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, 28 czerwiec 2014 r.; warsztaty zielarskie w terenie.

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, 28 czerwca (sobota) odbędzie się Walne zebranie.

Miejsce i godzina spotkania: Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12 (Krosno-Suchodół), godzina 9:00, Aula.

Zaplanowano również wykład szkoleniowy:

10:00-10:30 dr Izabela Betlej – "Kulinarne zastosowania roślin zielarskich – przywrotnik, chrzan, stokrotki … i […]

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów – Komunikat II.

Organizatorzy konferencji Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów zapraszają do uczestnictwa doktorantów, dla których przewidziano zniżki opłaty konferencyjnej (300 zł).

Przedłużono czas zgłaszania publikacji i uczestnictwa na konferencję: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/ankieta/index.php?r=survey/index/sid/624845/lang/pl

[…]

Studia podyplomowe “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie: harmonogram zajęć w semestrze zimowym.

Data realizacji zajęć

Przedmiot / Temat

Sala

Godziny realizacji

Liczba godzin

Prowadzący

(imię i nazwisko)

28.09.2013

Towaroznawstwo zielarskie

wykład

Dm.

Aula 1

8.30-12.30

5

dr n. biol. Henryk Różański

28.09.2013

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej i suplementów diety

wykład

Dm.

Aula 1

13.00-17.00

5

o. dr Marcelin […]

VII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna, Katowice-Panewniki, 25 maja 2013 r.

Zagadnienia do powtórki na zajęcia dodatkowe z Anatomii, dla Studentów I roku Pielęgniarstwa.

1. Entropia a struktura i kompartmentacja organizmu.

2. Textus cartilagineus.

3. Textus osseus.

4. Textus adiposus.

5. Textus coniunctivus.

6. Peritoneum.

7.Pleura.

8. Sanguis.

9. Encephalon, cerebellum, medulla spinalis, cerebrum.

10. Integumentum commune. Mamma.

11.  Bulbus oculi; retina et retinol (Vitaminum A).

12. Glandulae sine ductibus.

13. Lien.

14. Cor.

15. Organa genitalia feminina et […]

Materiały uzupełniające do ćwiczeń z Anatomii dla Studentów Pielęgniarstwa. Organum acusticum, organum visus et glandula mammaria.

Narząd słuchu wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Kosteczki słuchowe – ossicula auditus:

Malleus – młoteczek

Incus – kowadełko

Stapes – sztrzemiączko

Narząd wzroku wg prof. Wojciecha Sawickiego, 1993 r., 2005 r.

 

Organum visus, oculus, ophthalmos – narząd wzroku wg dr Wandy Stęślickiej, 1967 r.

Bulbus oculi

Cornea – rogówka

Iris […]

Anatomia – materiały uzupełniające do ćwiczeń dla Studentów Pielęgniarstwa.

Rysunek wg W. Sylwanowicz (red.), 1978 r.

Powierzchnia przeponowa wątroby – Facies diaphragmatica

Powierzchnia trzewna wątroby – Facies visceralis

Płaty wątroby – Lobi hepatis

Płat prawy – Lobus dexter

Płat lewy – Lobus sinister

Więzadło sierpowate – Ligamentum falciforme hepatis

Pęcherzyk żółciowy – Vesica fellea

Żyłą główna dolna – Vena cava inferior

Brzeg dolny […]